Sunu Türleri

Fikir ve bilgi alışverişini kolaylaştırmak amacıyla,  Matematik Sempozyumunda bildiri, poster ve atölye çalışması gibi değişik sunu türlerinin yer alması planlanmaktadır.

Bildiri : 

Bir birey ya da grubun araştırma sonuçlarını, düşünce veya deneyimlerini aktaran sunu. Yaklaşık 20 dakika sunuya, 10 dakika tartışmaya ayrılacak olup bir başkan tarafından yönetilen bir oturumda 4-6 sunuş yapılacaktır.

Poster : 
Bir birey ya da grubun araştırma sonuçlarının, düşünce veya deneyimlerinin mümkünse fotoğraf, resim, grafik destekli olarak 70x100Cm ölçülerinde bir poster aracılığıyla aktarıldığı etkileşimli sunudur.

Atölye Çalışması : 
Uygulama içeren çalışmaların sunulacağı veya beceri geliştirmeye yönelik grup etkinliklerinin yer alacağı oturumdur. Bir atölye oturumu 60 dakikadır.

Diğer Etkinlikler

Yarışmalar: 
• Matematik ve Akıl Oyunları,
• Satranç,

Sergi:
Eğitim kurumları tanıtımları, kitap tanıtımları, matematik eğitim materyalleri, matematik gösterilerinden oluşacaktır. Stant almak için Matematikçiler Derneği ‘ne başvurulmalıdır.

 Ev sahipliği ve Katkılarıyla