2012 Sponsorluk

Sayın Yetkili,

Matematikçiler  Derneği – MATDER’in  geleneksel   Matematik  Etkinliği;19-21Eylül2012 tarihlerinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi  Kongre ve Kültür Merkezi Salonlarında,  “11. Matematik, Sempozyumu” adıyla düzenlenecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından desteklenen etkinlik; Üniversitelerimizin Eğitim ve Fen Fakültelerinin değerli bilim adamları, araştırmacılar, Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, eğitimciler, uzmanlar, öğrenciler, matematikçiler ve matematiğe gönül vermiş kişiler Sempozyuma (bilgi şölenine) katılarak görüşlerini dile getirecek ve çalışmalarını sergileyeceklerdir.

Ayrıca; Bireysel ve Okullar arası yarışmalar düzenlenecektir.

 • Okullar Arası Mantık&Matematik Yarışması, (50 ilköğretim, 50 ortaöğretim okulundan 3 er öğrenci ve 1 öğretmenin katılımı ile gerçekleştirilecektir.)
 • Satranç Turnuvaları.

Geçen yıllarda 500 olan katılımcı sayısının 600 kişi civarında olması hedeflenmektedir.  Ayrıca, sempozyum içersinde gerçekleştireceğimiz Türkiye ‘deki okullardan Matematik&Akıl Oyunları yarışmasına 50 ilkögretim, 50 ortaögretim olmak üzere 100 okulun katılımı kabul edilebilecektir. Yarışma için her okuldan 3 öğrenci, 1 öğretmen ve isteyen veliler seyirci olarak kabul edilecektir. Toplamda yarışmalara 300 öğrenci, 100 öğretmen ve 100 ‘e yakın velinin katılımı beklenmektedir.

Etkinlikte Özel Firma, Okul,  ve Dershanelerin; velilere ve öğrencilere kendilerini tanıtma imkânı sağlanacaktır.

Sağlanacak imkânlar:

 1. İsterlerse, kendilerine ayrılmış, yer ve zamanda sunu,
 2. Sergi salonunda kendilerine ayrılmış alan ve masada ürünlerini sergileme ve satma,
 3. Program Duyurusu, afiş ve basılı materyalde logo ve isimlerinin yer almasıdır.

Sponsor firmalarımızın MATDER ‘e bizzat başvurması gerekmektedir. Bilgi edinmenizi ve değerlendirmelerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

 

Matematikçiler Derneği

 


MATEMATİK SEMPOZYUMU SPONSORLUK BİLGİLERİ

Matematik Sempozyumu, Eğitim (İlköğretim, Ortaöğretim ve Üniversite), Sergi (Dershane, Okul Tanıtım, Eğitim Materyalleri, Üniversite Tanıtım), Şenlik (Yarışmalar, Gösteriler, Müzik, Drama vb. Sosyal Etkinlikler) başlıkları da oluşacaktır.  Matematik Sempozyumu, Sergi ve Şenlikleri kapsamındaki Sponsorluk hak ve sorumlulukları aşağıda görüşlerinize sunulmaktadır.

YARIŞMA SPONSORLUKLARI

Sempozyum kapsamında her yıl olduğu gibi bu yılda Matematik&Akıl Oyunları Yarışması ile Satranç yarışmaları genç beyinleri keşfetme, geliştirme, onları ve dolayısı ile ülkemizin taze beyinlerinin gelişimine katkıda bulunmak amacı ile düzenlenecektir. Bu tür şampiyonaların zihni aktif tuttuğu, farklı bakış açıları ve çok yönlü düşünmeyi sağladığı, çocuklarımıza problemlere kendi çözüm yöntemlerini ortaya koyma fırsatını verdiği belki de en önemlisi işbölümü yapma becerisi sağladığı bir gerçektir. Bu şampiyona, matematik olimpiyatlarından çok farklı özellikte olup ülkelerin ekonomik, teknolojik ve bilimsel olarak kalkınmalarında temel görevi üstlenen Matematiğe ilginin artması ve küçük yaştaki öğrencilerdeki yeteneklerin ortaya çıkarılmasını hedeflemektedir.  İnsan israfını baştan önlemeye yönelik bir etkinlik olup büyük önem arzetmektedir.

Türkiye ‘deki okullardan Matematik&Akıl Oyunları yarışmasına 50 ilkögretim, 50 ortaögretim olmak üzere 100 okulun katılımı kabul edilebilecektir. Yarışma için her okuldan 3 öğrenci, 1 öğretmen ve isteyen veliler seyirci olarak kabul edilecektir. Toplamda yarışmalara 300 öğrenci, 100 öğretmen ve 100 ‘e yakın velinin katılımı beklenmektedir.

Sponsordan beklentimiz bu önemli yarışmalara katkıda bulunması, ilk ve orta öğrenim okullarımıza yarışma sonu dereceye giren öğrencilere ve öğretmenlerine uygun ödüller verilmesi konularında yardımcı olunmasıdır.

 1. Matematik Sempozyumu’nun tüm basılı malzemelerinde ‘Yarışma Sponsoru’ başlığı ile yer alacaktır.
 2. Yarışma salonunda ve ya fuaye de 18m2’lik (2 Masa ve Sandalye) stant tahsis edilecektir.
 3. Etkinlikte 30 dakikalık firma tanıtımı yapabilecektir.
 4. Matematik Sempozyumu çantasının içine tanıtım broşürleri konulacaktır.
 5. MATDER internet sayfasında yayınlanacaktır.
 6. Bildiriler Kitabında ‘Yarışma Sponsoru’ başlığı ile logosu yer alacaktır.
 7. Salonlardaki brandalarda Sponsor başlığı ile logosu bulunacaktır.
 8. Sponsor etkinlik kapsamındaki tüm basılı ve görsel yayınlarda “Sponsor” başlığı altında yer alacaktır. Bunlar:
 • 2.000 adet Program Broşüründe,
 • Yaka kartlarının arka yüzünde,
 • Yaklaşık 6.000 kişiye yapılacak elektronik ortamdaki duyularda,
 • Matematik Sempozyumu internet sitesinde,
 • Salonlardaki sponsorluk panolarında,

Tanıtılacaktır.

 

SPONSORLUK

 1. Matematik Sempozyumu’nun tüm basılı malzemelerinde ‘Sponsor’ başlığı ile yer alacak, Matematik Sempozyumu’nun ‘Sponsor’u  olarak anılacaktır.
 2. Sergi salonunda 18m2’lik (2 Masa ve Sandalye) stant tahsis edilecektir.
 3. Etkinlikte 30 dakikalık firma tanıtımı yapabilecektir.
 4. Matematik Sempozyumu çantasının içine tanıtım broşürleri konulacaktır.
 5. MATDER internet sayfasında yayınlanacaktır.
 6. Bildiriler Kitabında ‘Sponsor’ başlığı ile logosu yer alacaktır.
 7. Salonlardaki brandalarda Sponsor başlığı ile logosu bulunacaktır.
 8. Sponsor etkinlik kapsamındaki tüm basılı ve görsel yayınlarda “Sponsor” başlığı altında yer alacaktır. Bunlar:
 • 2.000 adet Program Broşüründe,
 • Yaka kartlarının arka yüzünde,
 • Yaklaşık 6.000 kişiye yapılacak elektronik ortamdaki duyularda,
 • Matematik Sempozyumu internet sitesinde,
 • Salonlardaki sponsorluk panolarında,

Tanıtılacaktır.

YARDIMCI SPONSORLUK

 1. Matematik Sempozyumu’nun tüm basılı malzemelerinde “Yardımcı Sponsor” başlığı ile yer alacaktır.
 2. Sergi alanında 9m2’lik stant tahsis edilecektir.
 3. Etkinlikte 15 dakikalık firma tanıtımı yapabilecektir.
 4. Matematik Sempozyumu çantasının içine tanıtım materyalleri koyabilecektir.
 5. Bildiriler Kitabında “Yardımcı Sponsor” başlığı ile logosu yer alacaktır.
 6. Yardımcı Sponsor etkinlik kapsamındaki tüm basılı ve görsel yayınlarda “Yardımcı Sponsor” başlığı altında yer alacaktır. Bunlar:
 • 2.000 adet Program Broşüründe,
 • Yaka kartlarının arka yüzünde,
 • Yaklaşık 6.000 kişiye yapılacak elektronik ortamdaki duyularda,
 • Matematik Sempozyumu internet sitesinde,
 • Salonlardaki sponsorluk panolarında,

Tanıtılacaktır.

 

Sergi Alanı Stant Kiralama

MATDER’in düzenlediği Matematik Sempozyumlarının en temel özelliklerinden birisini sergilerin oluşturmasıdır. Sergilerde özel ve resmi okul, Kolej, üniversite, firma, ders alet ve gereçleri, kitap, müzik, elektronik, sağlık, vb. tanıtımları yapılmaktadır.

Stantlar:

1)   9m alan, iki sandalye, masa, masa örtüsü,

2) 18m alan, iki sandalye, 2 masa ve örtüsü,               şeklinde olacaktır.

SPONSORLUK BEDELLERİ

Yarışma Sponsoru

Sponsorluk bedeli 10.000TL

Sponsorluk

Sponsorluk bedeli 2.500TL

Yardımcı Sponsorluk

Yardımcı Sponsorluk bedeli 1.500TL

Stant Kiralama (3 Gün)

Önünde ilgili firma veya okulun adı bulunan;

 1. 9m2 alan, iki sandalye, masa, masa örtüsü dahil ücreti 600TL
 2. 18m2 alan, iki sandalye, 2 masa ve örtüsü dahil ücreti 1.000TL

Ödeme Şekli:

MATDER hesaplarına havale veya EFT ile yapılacaktır. Ödeme karşılığı bağış makbuzu verilecektir.
Sponsorluk başvuru sözleşmesi için tıklayınız.