KONULAR

Sempozyumumuzda matematik eğitimi ve matematiğin bilim, sanat ve gerçek yaşam uygulamalarını içeren çalışmalara yer verilecektir. Bu bağlamda önerilen bildirilerin;

1. Matematik eğitimi kapsamında tüm eğitim düzeylerinde (okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim) matematik eğitiminin;

 • Araştırma,
 • Kuram,
 • Teknoloji,
 • Politikalar,
 • Sorunlar,
 • Yenilikler,
 • Uygulamalar,
 • Yeterlikler.

Konularında bildirilere yer verilecektir. Sempozyuma önemli sayıda öğretmen ve öğrenci de katılmaktadır. Bu nedenle sınıf içi uygulamaları ön plana çıkaran konulara da yer verilmesi planlanmaktadır.

2. Matematiğin çeşitli dallarında;

 • Analiz,
 • Cebir ve Sayılar Teorisi,
 • Geometri ve Topoloji,
 • Uygulamalı Matematik.

Ana dalları ve her ana dalın alt dallarındaki konularda bildirilere yer verilecektir.

Sunuma kabul edilen matematik bildirileri yayın hayatına yeni başlamış olan MATDER International Journal of Mathematics dergisinde matematik eğitimi bildirileri de MATDER Matematik Eğitimi dergisinde hakem heyeti süzgecinden geçirilerek yayınlanacaktır.

Sempozyum dili Türkçedir. Fakat MATDER International Journal of Mathematics dergisinde yayınlanmak üzere gönderilecek tam metinler İngilizce olarak düzenlenmelidir.

Sunu Türleri

Fikir ve bilgi alışverişini kolaylaştırmak amacıyla, Matematik Sempozyumunda bildiri, poster ve atölye çalışması gibi değişik sunu türlerinin yer alması planlanmaktadır.

Bildiri : 

Bir birey ya da grubun araştırma sonuçlarını, düşünce veya deneyimlerini aktaran sunu. Yaklaşık 20 dakika sunuya, 10 dakika tartışmaya ayrılacak olup bir başkan tarafından yönetilen bir oturumda 4-6 sunuş yapılacaktır.

Poster : 
Bir birey ya da grubun araştırma sonuçlarının, düşünce veya deneyimlerinin mümkünse fotoğraf, resim, grafik destekli olarak 70x100Cm ölçülerinde bir poster aracılığıyla aktarıldığı etkileşimli sunudur.

Atölye Çalışması : 
Uygulama içeren çalışmaların sunulacağı veya beceri geliştirmeye yönelik grup etkinliklerinin yer alacağı oturumdur. Bir atölye oturumu 60 dakikadır.

Diğer Etkinlikler

Yarışmalar: 
• Matematik ve Akıl Oyunları,
• Satranç,

Sergi:
Eğitim kurumları tanıtımları, kitap tanıtımları, matematik eğitim materyalleri, matematik gösterilerinden oluşacaktır. Stant almak için Matematikçiler Derneği ‘ne başvurulmalıdır.

 Ev sahipliği ve Katkılarıyla