MATEMATİĞE HİZMET ONURLUĞU”
YÖNERGESİ

Amaç: Matematiğe gönül vermiş, hayatını matematiği öğrenmek ve/veya öğretmekle geçirmiş yaşayan Matematikçilerin ikinci, üçüncü şahısların teklifinin bir jüri vasıtasıyla değerlendirilmesi ve ödüle layık görülenlerin açığa çıkarılarak Matematikçiler Derneği’nce onurlandırılması ve ödüllendirilmesidir.

Kurallar:

1) Teklif Şekli:

  1. Teklif edilecek kişi öğretmen, öğretim üyesi olabilir ya da olmayabilir. Ancak, matematik için çalışmaları olması gerekmektedir.
  2. Teklif edilecek kişi kendisi olamaz. Bir başka(sı/ları) tarafından teklif edilmelidir.
  3. Teklif Yönerge Ek-A ve Ek-B formları istenen sayfa sayısını ve yazı karakteri 11puntonun altında olmadan doldurulması sonucu bilgi@matder.org.tr ye konu başlığı “Matematiğe Hizmet Onurluluğu Teklifi” yazılarak e-posta ekinde gönderilmelidir.

2) Değerlendirme:

  1. Teklif edilen kişi başvuru formundaki açıklamalara göre jüri tarafından değerlendirilir. Jüri Matematikçiler Derneği (Matder) YK tarafından atanan en az 3 en çok 5 kişiden oluşur.

3) Jüri Teşkili:

  1. Jüri MATDER Onur Kurulu Üyeleri, Sempozyum Bilim Kurulu Üyeleri ve YK ‘nın belirleyeceği kişilerden oluşur.

4) Değerlendirme Şekli:

  1. Her bir başvuru her jüri üyesince değerlendirilir. Jüri üyeleri değerlendirmeyi başvuru formunda verilen yanıtlara göre jürice belirlenecek objektif kriterlere göre puanlayarak değerlendirir. Ve her bir başvuru sonuç puanı; değerlendirme puanlarının aritmetik ortalamasını alınmak suretiyle belirlenir. Sıralama da en yüksek puanı alan aday onurlandırılmaya, ödüllendirilmeye layık bulunur.

5) Onurlandırma ve Ödüllendirme:

  1. Ödül sahibi ve teklif sahibi Matematik Sempozyumu’na davet edilir. Sempozyumun belli bir saatinde (genelde açışta açış konuşmalarının sonunda salona takdim edilerek) bir onur plaketi ile onurlandırılır. Hatıra ödüller verilir.

6) Yönergenin Uygulanması:

  1. a. Yönergeyi ve başvuru formunu MATDER YK uygular/uygulattırır, gerektiğinde günün koşullarına göre günceller.

 

BAŞVURU FORMUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ…