Değerli Matematikçiler ve Matematik Eğitimcileri,

Her yıl matematikçileri, matematik eğitimcilerini,  eğitim uygulamasını yapan öğretmen ve öğrencileri ayrıca kamuda çalışan matematikçileri bir araya getiren Geleneksel Matematik Sempozyumu, Sergi ve Şenliklerinin onaltıncısı  bu sene International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2017)ismiyle uluslararası olarak  11 – 13 Mayıs 2017 tarihlerinde Harran Üniversitesinin Ev Sahipliğinde” Dünyanın İlk Üniversitesinde Matematik” teması ile gerçekleştirilecektir. Konferansda Matematik ve Matematik eğitimi ile ilgili bildirilere, posterlere, sergilere ve atölye çalışmalarına yer verilmektedir. Kurullarının oluşturulmasında bu durum dikkate alınmıştır. Ayrıca konferans boyunca “Matematikçiler Derneği Türkiye Liseler Arası Beşinci Matematik Yarışması” ve 2017 Matematikçiler Derneği Satranç Turnuvası” yapılacaktır.

Sempozyumda yer alacak davetli konuşma, bildiri, poster, panel ve benzeri etkinlikler aracılığıyla matematik ve matematik eğitimi alanındaki son gelişmeleri sizlerle paylaşmayı amaçlamaktayız.

Sağlık, mutluluk ve başarı temennileri ile konferansa katılımınızı bekler, konferansta buluşmak dileğiyle sevgi ve saygılarımızı sunarız.

Matematikçiler Derneği Yönetim Kurulu Adına

 
Prof. Dr. Ömer AKIN
Matematikçiler Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı