Temel hedefi matematiğin geniş kitleler tarafından bilinmesi ve sevilmesi, çekiciliğinin ve etkinliğinin arttırılması olan Matematikçiler Derneği (MATDER), matematik projeleri, somut (öğretim) materyaller ve dijital (elektronik) ortamda sunulan öğretim materyalleri (sanal manipülatifler, öğrenme nesneleri vb.) alanlarında yarışma ve sergilerin yer alacağı matematik fuarı düzenleyecektir. Fuarı öğretmenler, akademisyenler, üniversite, lise ve ortaokul öğrencilerinden oluşan en az 5 bin kişilik bir ziyaretçi grubunun gezmesi beklenmektedir. Ankara’da 30 Nisan – 2 Mayıs 2014 tarihinde düzenlenecek olan 1. Türkiye Matematik Fuarı’na sizleri de katılmaya davet ediyoruz.

Stand bilgilerini MATDER’den telefon ile öğrenebilirsiniz.

Yarışma başvuruları aşağıdaki kategorilere göre alınacak ve değerlendirilecektir:

  • MATEMATİK PROJESİ:  1. Ortaokul Matematik Projesi
  • MATEMATİK PROJESİ:  2. Lise Matematik Projesi
  • SOMUT ÖĞRETİM MATERYALLERİ: 1. Ortaokul Öğretim Materyali
  • SOMUT ÖĞRETİM MATERYALLERİ: 2. Lise Öğretim Materyali
  • DİJİTAL ÖĞRETİM MATERYALLERİ: 1. Amatör Düzey
  • DİJİTAL ÖĞRETİM MATERYALLERİ: 2. Profesyonel Düzey