Geleneksel Matematik Sempozyumu 2021

Vefat İlanı
30 Haziran 2021
Vefat İlanı
17 Ağustos 2021

Değerli Matematikçiler, Matematik Eğitimcileri ve Mühendisler

Her yıl matematikçileri, matematik eğitimcilerini, eğitim uygulamasını yapan öğretmen ve öğrencileri kamuda çalışan matematikçileri ve mühendisleri bir araya getiren Geleneksel Matematik Sempozyumu, Sergi ve Şenliklerinin on dokuzuncusu bu sene International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2021)ismiyle uluslararası olarak 16–18 Eylül 2021 tarihlerinde Gazi Üniversitesi’nin ev sahipliğinde “Gazi’nin İzinde Matematik” teması ile çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Konferansta Matematik, Matematik Eğitimi ve Mühendislikte Matematik Uygulamaları ile ilgili bildirilere yer verilmektedir.

Konferansta yer alacak davetli konuşma ve bildiri aracılığıyla matematik, matematik eğitimi ve mühendislikte matematik alanındaki son gelişmeleri sizlerle paylaşmayı amaçlamaktayız. Bildiriler İngilizce olup, Türkçe veya İngilizce olarak sunulabilecektir.

Sağlık, mutluluk ve başarı temennileri ile konferansa katılımınızı bekler, konferansta buluşmak dileğiyle sevgi ve saygılarımızı sunarız.

 

NOT: Sunulan tüm bildirilerin özetleri özet kitapçığında basılacaktır. Ayrıca, konferansta sunulmuş bildirilerin tam metni yazarların başvurmaları halinde, hakem incelemesi sonrasında, aşağıdaki dergilerde yayınlanacaktır.

 

Matematikçiler Derneği Yönetim Kurulu Adına

Doç. Dr. Hasan Hüseyin SAYAN
Matematikçiler Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı