Sunu Türleri

Fikir ve bilgi alışverişini kolaylaştırmak amacıyla, Sempozyumunda bireysel bildiri ve poster sunuların yanı sıra panel, atölye çalışması, yarışmalar, sergiler ve tanıtımlar gibi değişik etkinliklerin de yer alması planlanmaktadır.

Bildiri : 
Geleneksel biçemde hazırlanmış, bir birey ya da grubun araştırma sonuçlarını, düşünce veya deneyimlerini aktaran sunu. Yaklaşık 15 dakika sunuya, 5 dakika tartışmaya ayrılacak olup bir başkan tarafından yönetilen bir oturumda 4-6 sunuş yapılacaktır.

Poster : 
Bir birey ya da grubun araştırma sonuçlarının, düşünce veya deneyimlerinin mümkünse fotoğraf, resim, grafik destekli olarak 70×100 ölçülerinde bir poster aracılığıyla aktarıldığı etkileşimli sunu.

Poster Ödülü:
Yazarlarının birisi yüksek lisans ya da doktora öğrencisi olan poster sunularından üç tanesine En İyi Poster Ödülü verilecektir. En iyi birinci postere 250, en iyi ikinci postere 200 ve en iyi üçüncü postere 150 T.L. ödül verilecektir. Değerlendirme Bilim Kurulu üyeleri tarafından yapılacak ve sunulan çalışmanın bilimsel/mesleki niteliğinin yanı sıra sunumun etkililiği de göz önüne alınacaktır. Ödüller, seçilen posterlerin yazar(lar)ına kapanış oturumunda verilecektir.

Panel : 
Seçilen bir ana konu üzerinde konunun uzmanlarından seçilmiş 5-6 kişinin konuşma yaptığı (yaklaşık 40 dakika) ve sonrasında konuşmalarda ortaya çıkan görüşlerin konuşmacılar ve dinleyiciler tarafından serbestçe ve ayrıntılı bir biçimde tartışıldığı 90 dakikalık etkileşimli oturumdur. Oturum, paneli öneren kişi tarafından yönetilir. Düzenleyici önerisinde seçilen konuya (önem, amaç, güncellik, vb.) ve panelistlere (ad, adres, katılmayı kabul ettiklerini bildirir belge) ilişkin ayrıntıları sunar. Örnek: Matematik Öğretmenliği Yeterlikleri.

Atölye Çalışması : 
Uygulama içeren çalışmaların sunulacağı veya beceri geliştirmeye yönelik grup etkinliklerinin yer alacağı oturumdur. Bir atölye oturumu 60 dakikadır.

Diğer Etkinlikler

Fikir ve bilgi alışverişini kolaylaştırmak amacıyla, Sempozyumunda bireysel bildiri ve poster sunuların yanı sıra panel, atölye çalışması, yarışmalar, sergiler ve tanıtımlar gibi değişik etkinliklerin de yer alması planlanmaktadır.

Yarışmalar: Matematik ve mantık oyunları, satranç yarışması, öykü yarışması

Sergi: Eğitim kurumları tanıtımları, kitap tanıtımları, matematik eğitim materyalleri, matematik gösterileri, matematik ve akıl oyunları.