Konular

Sempozyumumuzda matematik eğitimi ve matematiğin bilim, sanat ve gerçek yaşam uygulamalarını içeren çalışmalara yer verilecektir. Bu bağlamda bildiriler;

• Matematik Eğitimi
• Bilişim ve Teknolojide Matematik
• Bilim ve Matematik
• Sanat ve Matematik
• Siyaset, İş Dünyası ve Yaşamda Matematik
• Matematik Tarihi

ve benzeri konuları içermesi planlanmaktadır.

Matematik eğitimi kapsamında 8. Matematik Sempozyumu, tüm eğitim düzeylerinde (okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim) matematik eğitiminin

• Araştırma
• Kuram
• Teknoloji
• Politikalar
• Sorunlar
• Yenilikler
• Uygulamalar
• Yeterlikler

gibi boyutlarda tartışılacağı, bilgi ve deneyimlerin paylaşılacağı bir forum olarak planlanmaktadır.