“Geleneksel Öykü Yarışması” 
Katılım Koşulları

ÖYKÜ YARIŞMASI SONUÇLARI BELLİ OLMUŞTUR:
Birincilik Ödülü
Beste YILDIRIM ” BESTOŞUN MATEMATİK KEŞFİ” adlı öykü ile
İkincilik Ödülü
Ekin ERGEN ” MATEMATİK İHTİLALİ” adlı öykü ile
DALBAZ AKADEMİ Ödülü
Cansu SARI ” BİR ÖDEVİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ” adlı öykü ile
Mansiyon
Sevgi Helin TİLKİCİOĞLU ” KABUS ” adlı öykü ile

Amaç:
Bilimin, gerçeğe çevireceği düşlere gereksinimi vardır. Her bilinmez, bilinir konuma geçirildikçe, peşinde yeni bilinmezlikleri de beraberinde sürükler. İşte, bu bilinmezliğin farkındalığını yaratma görevi de sanata düşmüştür, her ne kadar tek görevi bu olmasa da.
Matematiğin bilimselliğine, “öykü” anlatımıyla sanatsal bir açılım sağlayarak, anadilin doğru kullanımına, yaygınlığına katkıda bulunmak, matematiğin bilimsel katı gerçekçiliğine “öykü”lerdeki düşlerin teğet olduğu noktada karşılıklı bir geçiş kapısı aralamayı sağlamak.
Gerçeğin; düş üzerinde yol kat eden en hızlı araç olduğu, düşün; düşünülmüş düşüncelerin bir özeti olduğu varsayılırsa, düşünsel ürünler içinde gerçeğin gereği matematiğin, kendini en açık biçimde ifade edeceği aracın “öykü” olması noktasına taşımaktadır.
Yarışma Konusu:
Matematikçiler Derneği, 3. Geleneksel Öykü Yarışma konusu olarak “Matematiği Keşfetme ve Öğrenme” seçmiştir. Derneğimiz, bu konuda genele açık bir “öykü yarışması” düzenleyerek gerek matematiğe gerekse matematiğin algılanışına katkı sağlayacağını düşünmektedir.
Ödüller:
Matematikçiler Derneği, 3. Geleneksel Öykü Yarışması’nın 2009 yılı ödülleri aşağıdaki gibidir:
1.lik ödülü : Masaüstü Bilgisayar (bilgisayar, ekran, klavye)
2.lik ödülü : NetBook Bilgisayar
Mansiyon : Dijital Fotoğraf Makinesi
Özel Ödül (Dalbaz Akademisi Ödülü) : Masaüstü Bilgisayar (bilgisayar, ekran, klavye)
ödülleriyle teşvik edilecektir.

“Geleneksel Öykü Yarışması” Şartnamesi

• Katılacak eserlerin dili, Türkçedir.
• Katılacak eserler; daha önce basılmamış, yayınlanmamış olmalıdır.
• Katılacak eserler öykü özelliği taşımalıdır.
• Katılımcı yazarlar için ise; yaş, cinsiyet, uyruk, meslek, öğrenim durumu sınırlaması yoktur.
• Katılımcı yazarlar; aynı rumuz ile farklı eser adlarıyla ya da farklı rumuzlarla birden fazla ürünleriyle katılabilirler.
• BAŞVURU FORMUNDAKİ “KATILIMCI KİMLİK BİLGİLERİ” eksiksiz doldurulmalıdır.
• Eserlerini; sayfa boyutu A4, yazı biçimi “Times Romen”, harf boyutu 12 olarak düzenleyerek Başvuru Formunun altındaki “ESER”in altına “Copy/Paste” (Kopyala/Yapıştır) ile eklenmelidir.
• Her eser için ayrı bir “BAŞVURU FORMU” doldurulmalıdır.
• Dosya “sakla” nır (save).
• “rumuz_eseradı” olarak “yeniden adlandır” ılır (rename).
(Örnek: rumuz;”Damla”, eser adı;”Pi’nin eteğinde uyumak”. Dosya adı: “damla_pinineteğindeuyumak”)
• Eserler internetten www.matder.org.tr adresinden yollanılır.
• Ulaşmış eserler için otomatik yanıtlayıcı tarafından “alındı” olarak görüntülenir.
• Son Katılım tarihi 2.11.2009 dur.
• Bu tarihten sonra yollanan başvurular kabul edilmez.
• Yarışmaya katılan yazarlar eserleri için telif hakkı talep edemezler. Her eser Matematikçiler Derneği tarafından yayınlanabileceğinden, içerik açısından “yayınlanabilir” özellikleri taşıması gereği göz ardı edilmemelidir.

“Geleneksel Öykü Yarışması” Değerlendirme

Seçici kurul: 
Ahmet Haluk BAŞAKLAR, Sabit SÜMER, Nezih KULEYİN ve Bahadır YILDIZ

Katılım Ücreti: 
Tüm yarışmalara katılım ücreti kişi başı 10TL. dir.
Katılım ücretleri :

1. Banka Havalesi: Kayıt ücreti aşağıdaki banka hesap numaralarına yatırılabilir. Havale yapılırken kimin adına ödeme yapıldığı açıklama olarak mutlaka belirtilmelidir.

İş Bankası Ankara Yenişehir Şubesi : 4218 3457296
Vakıfbank Ankara DPT Bürosu : 00158008842678603
YKB Dikmen Şubesi : 84214949, Müşteri No: 06498141

2. Kredi Kartı: Matematikçiler Derneği Web sayfasında bulunan mail-order formu indirilip doldurularak MATDER ‘e gönderilmesi sonucu ödeme yapılabilir
Mail order formunu indirmek için tıklayınız.