Başvuru

Tüm katılım önerileri MS Word programı ile hazırlanarak Matematikçiler Derneği web sayfasında bulunan başvuru formu aracılığıyla yollanmalıdır. Her öneride, Özet Hazırlama Kurallarına uygun olarak hazırlanmış özet ile doldurulmuş bir Başvuru Formunun bulunması gereklidir. Panel önerenlerinin istenilen ek bilgileri de özet ile aynı MS Word dokümanının sonuna ekleyerek yollamaları gerekir. Aynı kişinin birden fazla öneri yapması durumunda, her öneri için yeni bir form doldurularak başvuru yapılmalıdır.

Öneriler Bilim Kurulu üyeleri tarafından incelenecek ve değerlendirilecektir. Kabul edilen öneriler Eylül 2009 ayının sonunda Sempozyum Web sitesinde ilan edilecek, ayrıca öneri sahipleri e-posta ile bilgilendirileceklerdir.

Program ve özetler kitabı Ekim 2009 ayında baskıya girecektir. Bilim Kurulunun kabul ettiği bir önerinin programa alınması, yani kesin olarak kabul edilmesi, kayıt ücretinin 16 Ekim 2009 tarihine kadar yatırılmış olmasına bağlıdır. Birden çok kişinin yaptığı ortak öneriler için, öneri sahiplerinden en az birisinin kayıt ücretini bu tarihe kadar yatırmış olması gerekmektedir.

ÖNEMLİ NOT: Gönderilecek özet dosyası isimlerinde Türkçe karakter kullanılmamalıdır (üğışçöÜĞİŞÇÖ).

BAŞVURU GÖNDERME SÜRESİ DOLMUŞTUR