2009 Yılı Bildirileri

Veli TOPTAŞ

İlköğretim 5. Sınıf Matematik Dersinin İşlenişinde Sınıf Öğretmenlerinin
Sormuş Oldukları Soruların İncelenmesi
Tam Metin – PDF

Açılış Konuşması

Timur KARAÇAY
20.Yüzyılda Bilimi Sarsan Düşünceler ve Henri Poincaré
Tam metin – PDF

Çağrılı Konuşma

Ferhad H. NASİBOV
Matematik ve Matematik Eğitiminin Bazı Problemleri Üzerine
Tam metin – PDF

Bildiriler

Akın ARIKAN
Matematiğin Gizemli Tarihi
Tam metin – PDF

M. Fatih AYAZ ve Mustafa AYDOĞDU
İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Problem Çözme Başarıları İle Problem Çözme Aşamalarını Kullanmaları Arasındaki İlişki
Tam metin – PDF

F. Berna BENLİ ve Betül AKBULUT
Matematiğin Doğadaki Sanatı : Fraktallar
Tam metin – PDF

Abdulkadir ERDOĞAN
Uluslararası İnteraktif “Niçin Matematik?” Sergisinin Türkiye Macerası ve Matematiğin Ülkemizde Popülerleşmesine Olan Katkısı
Tam metin – PDF

Vesife HATISARU
Matematik Öğretimi Nasıl Olmalı? Sınıf Tekrarı Yapan Öğrencilerle Örnek Uygulama
Tam metin – PDF

Vesife HATISARU
Ortaöğretim Öğrencilerinin Matematiğe Yönelik Düşünceleri: Kompozisyon Yazma Uygulaması
Tam metin – PDF

Meriç ÖZGELDİ ve Yasemin ESEN
6-8 Matematik Ders Kitaplarında Yer Alan Öğretim Durumlarının Bilişsel İstemler Açısından İncelenmesi
Tam metin – PDF

Erdal ÖZÜSAĞLAM, Efruz MERSİN ve Ali ATALAY
Excel ve V-Basıc Yardımıyla Matrisler Konusunun Öğretimi
Tam metin – PDF

Refet POLAT, Mehmet KURT ve Gürdal ÇELİK
Nümerik Matematik Teknikleri İçin PowerPoint ve MATLAB Entegrasyonu
Tam metin – PDF

Elif SEZER
Matematik Eğitiminde Dilsel Öğeler
Tam metin – PDF

Birol TEKİN Alper Cihan KONYALIOĞLU
Dönüşüm ve Ters Dönüşüm Formüllerinin İspatlarının Ortaöğretim Düzeyinde Görselleştirilmesi
Tam metin – PDF

Birol TEKİN Alper Cihan KONYALIOĞLU
Görselleştirmeye Dayalı Çalışma Yapraklarının Öğrencilerin Trigonometri  Başarılarına Etkisinin Araştırılması
Tam metin – PDF