Sempozyumumuzda matematik ve matematik eğitimi alanlarında aşağıda belirtilen dallarda çalışmalara yer verilecektir.

1) Matematiğin çeşitli dallarında;

 • Analiz,
 • Cebir ve Sayılar Teorisi,
 • Geometri  ve Topoloji,
 • Uygulamalı Matematik.

Ana dalları ve her ana dalın alt dallarındaki konularda bildirilere yer verilecektir.

2) Matematik eğitimi kapsamında tüm eğitim düzeylerinde (okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim) matematik eğitiminin;

 • Araştırma,
 • Kuram,
 • Teknoloji,
 • Politikalar,
 • Sorunlar,
 • Yenilikler,
 • Uygulamalar,
 • Yeterlikler.

Konularında bildirilere yer verilecektir. Sempozyuma önemli sayıda öğretmen ve öğrenci de katılmaktadır. Bu nedenle sınıf içi uygulamaları ön plana çıkaran konulara da yer verilmesi planlanmaktadır.

Sempozyum dili Türkçedir.