İLETİŞİM VE ULAŞIM

Sempozyum katılımcıları için her gün kampüse otobüs seferi düzenlenmiştir. Katılımcıların kaldıkları yerlere göre ana cadde ( Bankalar Caddesi ) üzerinde servisi beklemeleri rica olunur.

Servis güzergahı ve saatleri aşağıdaki şekildedir.

08:00 —- Polis Evi
08:10 —- Otel Nahita
08:20 —- Grand Otel, Öğretmenevi, Niğde Üniversitesi Misafirhanesi, Şahiner Otel, Osmanbey Otel
08:45 —- Üniversiteye Varış

 

MATEMATİKÇİLER DERNEĞİ

Adres: Necatibey Cad. 8/131 Kızılay / ANKARA

Telefon/ Fax : 0- 312 -433 73 84

e-posta : bilgi@matder.org.tr

Prof. Dr. Ömer AKIN

Telefon : 0 (505) 319 41 53

e-posta : omerakin@etu.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Mine AKTAŞ

Telefon : 0 (505) 914 56 17

e-posta : mineaktas07@gmail.com

Doç. Dr. Nurettin DOĞAN

Telefon : 0 312 202 85 72
e-posta : ndogan@gazi.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Serdar AZTEKİN

Telefon : 0 545 334 10 01

e-posta : saztekin@gazi.edu.tr

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Atakan Tuğkan YAKUT

0532 5830437 ofis:0388 2254200 e-mail: sevaty@nigde.edu.tr

Doç Dr. Serkan KADER

0505 6251371 ofis: 0388 2254086 email: skader@nigde.edu.tr

Yrd.Doç.Dr. Osman KELEKCİ

0506 9595288 ofis: 0388 2252124 email: okelekci@nigde.edu.tr

Dr. Nurettin IRMAK

0555 2796396 ofis:0388 21254093 email: nirmak@nigde.edu.tr

Yrd.Doç.Dr. Seher MANDACI ŞAHİN

0532 3151561 ofis: 0388 2254347  email: sehermandacisahin@gmail.com

Niğde Üniversitesi Harita