Tüm sunu türleri MS Word programı ile hazırlanarak Matematikçiler Derneği web sayfasında (http://www.matder.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=293&Itemid=428) bulunan başvuru formu aracılığıyla  en geç 1 Nisan 2015 tarihine kadar yollanmalıdır. Her sunuda, Özet Hazırlama Kurallarına uygun olarak hazırlanmış özet ile doldurulmuş bir Başvuru Formunun bulunması gereklidir.   Aynı kişinin birden fazla sunu yapması durumunda, her sunu için yeni bir form doldurularak başvuru yapılmalıdır.

Sunular Bilim Kurulu üyeleri tarafından incelenecek ve değerlendirilecektir. Kabul edilen sunular 21 Nisan 2015 tarihinde Sempozyum Web sitesinde ilan edilecek, ayrıca sunu sahipleri e-posta ile bilgilendirileceklerdir. Program ve özetler kitabı Mayıs 2015 ayının ilk haftasında baskıya girecektir. Bilim Kurulunun kabul ettiği bir sununun programa alınabilmesi için kayıt ücretinin 27  Nisan 2015 Pazartesi gününe kadar yatırılmış olması gerekmektedir.  Birden çok kişinin yaptığı ortak sunularda; sunu sahiplerinin sempozyuma katılmaları halinde, her birinin kayıt ücretini 27 Nisan 2015 Pazartesi gününe kadar ayrı ayrı yatırmış olması gerekir.