Fikir ve bilgi alışverişini kolaylaştırmak amacıyla, 14. Matematik Sempozyumunda bildiri, poster ve atölye çalışması gibi değişik sunu türlerinin yer alması planlanmaktadır.

Bildiri:

Bir birey ya da grubun araştırma sonuçlarını, düşünce veya deneyimlerini aktaran sunu. Yaklaşık 20 dakika sunuya, 10 dakika tartışmaya ayrılacak olup bir başkan tarafından yönetilen bir oturumda 3-4 sunuş yapılacaktır.

Poster:

Bir birey ya da grubun araştırma sonuçlarının, düşünce veya deneyimlerinin mümkünse fotoğraf, resim, grafik destekli olarak 70x100Cm ölçülerinde bir poster aracılığıyla aktarıldığı etkileşimli sunudur.

Atölye Çalışması:

Uygulama içeren çalışmaların sunulacağı veya beceri geliştirmeye yönelik grup etkinliklerinin yer alacağı oturumdur. Bir atölye oturumu 60 dakikadır.