2013Klavuzlar

Özet Hazırlama Kuralları:

Tüm sunular için özet yazılması gereklidir. Özetlerde Sempozyum kurulları tarafından düzeltme yapılmayacaktır. Yazım ve anlam hatalarından yazarlar sorumludur. Özetlerin, aşağıda belirtilen kurallara uygun olarak ve A4 bir sayfaya sığacak biçimde hazırlanması gereklidir.

 1. Özetler referanslar hariç en çok 1000 kelime olup, Windows için MS Word programı kullanılarak hazırlanmalıdır. Program; yazı karakteri Arial, satır aralığı 1,5 satır, sayfa boyutu A4 ve kenar boşlukları tüm kenarlar için 2,5 cm olacak biçimde ayarlanmalıdır.
 2. Konu başlığı büyük harflerle, 12 punto koyu olarak ve satır ortalanarak yazılmalıdır. Konu başlığından sonra boş bir satır bırakılmalıdır.
 3. Yazar(lar)ın Adı SOYADI 10 punto koyu olarak ve satır ortalanarak yazılmalıdır. Sunuş yapacak yazarın adının altı çizilmeli, akademik ünvanlar yazılmamalıdır. Yazar ad(lar)ından sonra boş bir satır bırakılmalıdır.
 4. Kurum ad(lar)ı 10 punto koyu olarak ve satır ortalanarak yazılmalıdır. Çok yazarlı özetlerde, yazarların farklı kurumlarda veya aynı kurumun farklı birimlerinde görev yapmaları durumunda, kurum adları numaralandırılarak alt alta yazılmalıdır. Kurum numaraları yazarların soyadlarında üst im olarak yer almalıdır. Kurum bir üniversite olduğunda, üniversite, fakülte ve bölüm adları belirtilmelidir.
 5. Özet metni 10 punto ile sola dayalı olarak yazılmalı, paragraflar arasında boşluk bırakılmamalıdır. Paragraflarda satır başları 1 cm girintili olmalıdır.
 6. Özet sonuna kaynakça ilave edilmelidir.
 7. Özet şablonuna sempozyum web (www.matder.org.tr) sayfasından erişilebilinir.

Poster Hazırlama ve Sunma Kuralları:

Poster sunuları için özet yazılması gerektiğinden yukarıdaki kurallar poster sunuları için de geçerlidir.

Sempozyum sırasında sunulacak posterde ise aşağıdaki kurallara dikkat edilmelidir;

 1. Her posterde konu başlığı, yazar ve kurum adları yer almalıdır.
 2. Poster, en az 1 m uzaklıktan rahatlıkla okunabilir olmalıdır.
 3. Salt düz metinden oluşan tasarımlardan kaçınılmalıdır. Mümkün olduğunca madde imleri, tablolar ve grafik öğeler kullanmak yerinde olacaktır.
 4. Her poster önceden belirlenen ve ilan edilen yere asılacaktır. En az bir yazarın programda belirtilen saatlerde posterinin başında bulunması gereklidir.
 5. Her posterde kaynakça verilmelidir.