SUNU TÜRLERİ

Fikir ve bilgi alışverişini kolaylaştırmak amacıyla, 12. Matematik Sempozyumunda bildiri, poster ve atölye çalışması gibi değişik sunu türlerinin yer alması planlanmaktadır.

Bildiri:

Bir birey ya da grubun araştırma sonuçlarını, düşünce veya deneyimlerini aktaran sunu. Yaklaşık 20 dakika sunuya, 10 dakika tartışmaya ayrılacak olup bir başkan tarafından yönetilen bir oturumda 3-4 sunuş yapılacaktır.

Poster:

Bir birey ya da grubun araştırma sonuçlarının, düşünce veya deneyimlerinin mümkünse fotoğraf, resim, grafik destekli olarak 70x100Cm ölçülerinde bir poster aracılığıyla aktarıldığı etkileşimli sunudur.

Atölye Çalışması:

Uygulama içeren çalışmaların sunulacağı veya beceri geliştirmeye yönelik grup etkinliklerinin yer alacağı oturumdur. Bir atölye oturumu 60 dakikadır.

Diğer Etkinlikler

Yarışmalar:

  • Türkiye Liseler Arası Matematik Yarışması. Bu yarışma üç aşamalı olup ÖDÜL töreni 25.05.2013 günü yapılacaktır.
  • Satranç yarışması. Detaylar için http://ankara.tsf.org.tr adresine bakınız

Sergi:

Eğitim kurumları tanıtımları, kitap tanıtımları, matematik eğitim materyalleri, matematik gösterilerinden oluşacaktır.

  • Ömür boyu matematiğe hizmet onurluluk ödülü :

Matematiğe gönül vermiş, hayatını matematiği öğrenmek ve/veya öğretmekle , matematiği geliştirmekle , matematiği toplumda etkili kılmakla geçirmiş yaşayan  Matematikçilerin ikinci, üçüncü şahısların teklifinin bir jüri vasıtasıyla değerlendirilmesi ve ödüle layık görülenlerin açığa çıkarılarak Matematikçiler Derneği’nce onurlandırılması ve ödüllendirilmesi yapılacaktır.

Bildiğiniz Matematik (Orta, Lise ve/veya Üniversite) Öğretmenlerini www.matder.org.tr sayfasında bulunan başvuru formunu doldurarak önerebilirsiniz.