Kabul Edilen Özetler

MATDER BiLiM KURULU tarafından yapılan değerlendirme ve sıralama sonucu Bildiri/Çalıştay/Poster özetlerinden kabul görevlerin listesi aşağıdadır. Program ve salon darlığı nedeni ile pekçok özet programa alınamamıştır. Gösterilen ilgiye sonsuz teşekkürler….

TÜRÜ BASLiK YAZAR
Poster iLKÖGRETiM 7. SiNiF ÖGRENCiLERiNiN MATEMATiK KAYGiSiNiN NEDENLERiNiN iNCELENMESi Kâmil ARİ1, Sükran KONCA2,
Poster MATEMATiK ve KARiKATÜR Prof. Dr. Nesrin ÖZSOY*, Prof. Dr. Zeynep Fidan KOÇAK**, Ars. Gör. Deniz UÇAR*, Ars. Gör. Veysel Fuat HATiPOGLU
ÇaliStay MATEMATiK   DRAMAYLA  DAHA ZEVKLi… Derya KAYA
Bildiri MATEMATiK ETKiNLiKLERiNE  YENi BiR YAKLASiM: MATEMATiK LiGi Doç.Dr. Ünal UFUKTEPE, Ayla ÖNER, Deniz DABANCALİ YALMAN
ÇaliStay Okulda Bir Matematik Atölyesi-izmir Özel Türk Koleji Matematik Kulübü ÖrneGi Elif Alan Aksoy
Bildiri iLKÖGRETiM 6. SiNiF ÖGRENCiLERiNiN MATEMATiK DERSiNDEKi YARATiCi DÜSÜNME DÜZEYLERi Esen ERSOY, Nes’e BASER
Poster SÜREKLi KESiRLER VE KULLANiM ALANLARi MUSTAFA YAZAGAN
Poster MiMARi YAPiLARDAKi FRAKTAL GEOMETRi Melisa BESE, Oguzcan BAHAR, Danisman Ögretmen: Sebnem ÇELiK
Poster RÜZGAR ENERJiSi KULLANiLARAK OKULUMUZ ENERJi iHTiYACiNiN KARSiLANMASiNA YÖNELiK MATEMATiKSEL HESAPLAMALAR Batu DOYRAN, Derya GÖKÇEER, Danisman Ögretmen: Sebnem ÇELiK
Bildiri iLKÖGRETiMDE MATEMATiK DERSiNDE “iSBiRLiGiNE DAYALi ÖGRENME” KONUSUNDA ÖGRETMEN VE ÖGRETMEN ADAYLARiNiN GÖRÜSLERi Melek ÇAKMAK
Bildiri iLKÖGRETiM 5. SiNiF MATEMATiK DERS KiTAPLARiNiN ÖGRETMEN VE ÖGRENCi GÖRÜSLERi DOGRULTUSUNDA DEGERLENDiRiLMESi imge ÇAKİR,  Kamuran TARİM
Bildiri Matematiksel Problem OluSturma Stratejisi (POS) ibrahim Akar, Seyma SENGiL
Bildiri iLKÖGRETiM iKiNCi KADEME ÖGRENCiLERiNiN PROBLEM DURUMLARiNA GÖRE GÖSTERiM BiÇiMLERiNi TERCiHLERi Zeliha DUR*,   Kürsat YENiLMEZ**
Bildiri iLKÖGRETiM iKiNCi KADEME ÖGRENCiLERiNiN GERÇEKÇi CEVAP GEREKTiREN MATEMATiKSEL SÖZEL PROBLEMLERi ÇÖZME BECERiLERi S. Pinar ÖKTEM,   Yrd. Doç. Kamuran TARİM
Poster ESKi MiSiR MATEMATiGiNi ANLAMAK ve GÜNÜMÜZ MATEMATiGi iLE KARSiLASTiRMAK EZGi ÇÖPÜR
Poster MATEMATiK TARiHi Fidan SAHAN
Poster SANAT VE MATEMATiK: BU BENiM DESENiM Feyza DEMiR
Bildiri MATEMATiGE KARSi TUTUM iLE MATEMATiK BASARiSi ARASiNDAKi KARSiLiKLi  iLiSKiNiN MODELLENMESi Senay TAG GÜRLER ¹, Safure BULUT²
ÇaliStay R3 TEKi AKSiYOM, TEOREM VE KATi CiSiMLERiN GOOGLE SKETCHUP PROGRAMi DESTEKLi iSLENMESi MEHMET ELÇiN AKÇİL
Bildiri iLKÖGRETiM MATEMATiK VE SiNiF ÖGRETMENLERiNiN iSBiRLiGiNE DAYALi GRUP ÇALiSMALARiNA iLiSKiN GÖRÜSLERiNiN iNCELENMESi Kamuran TARİM ,   Didem KİR
Poster TANGRAM iLE DÖNÜSÜM GEOMETRiSi Sevim Sevgi1 & Ezgi Bakkaloglu2
Bildiri SiNiF ÖGRETMENi ADAYLARiNiN MATEMATiKSEL BiLGiYi TRANSFER EDEBiLME BECERiLERi:  ÖLÇME, KESiR VE ÖLÇEK ÖRNEGi Mustafa ALBAYRAK1 , A. Sabri iPEK2
ÇaliStay MATEMATiK EGiTiMi / MATEMATiKTEKi UYGULAMALAR Feyza DEMiR
Poster GEOGEBRA: DiNAMiK GEOMETRi, CEBiR ve ANALiZ’iN BiRLESiMi Güney HACİÖMEROGLU          Mete DOGANAY           Sezen ÇiÇEK
Bildiri FONKSiYON KAVRAMiNiN ÖGRETiMiNDE ÖRNEK KULLANiMi Behiye UBUZ         Fulya ULUTAS
Bildiri ÖZDESLiK KONUSUNUN ÖGRETiMiNDE YAPiLANDiRMACi ÖGRENME YAKLASiMiNiN ÖGRENME ÜRÜNLERiNE ETKiLERi M.Faysal AKİN
Bildiri MATEMATiK KORKUSU MÜGE ÖZDEMiR
Poster TANGRAM AKTiViTESi ile ÇEVRE ve ALAN HESAPLAMASi Güney HACİÖMEROGLU   Sezen ÇiÇEK
Bildiri iLKÖGRETiM 6. SiNiF ÖGRENCiLERiNiN UZAMSAL YETENEKLERiNiN iNCELENMESi Melih TURGUT, Süha YİLMAZ
Bildiri AKiLLi TAHTA iLE MATEMATiK ÖGRENiMiNE YÖNELiK BiR UYGULAMA Esra Özdemir
Bildiri MESLEK YÜKSEKOKULU ÖGRENCiLERiNiN MATEMATiK KORKU DÜZEYLERiNiN iNCELENMESi Figen UYSAL
Poster GEOMETRiK CiSiMLERiN ALAN VE HACiM HESABi iLE iLGiLi YARATiCi ETKiNLiKLER Fatma AÇAR1, Siir ESMEDERE2, Gonca DOGAN3
Bildiri iLKÖGRETiM iKiNCi KADEME ÖGRENCiLERiNiN FARKLi FORMATLARDAKi ÖRÜNTÜ ÇESiTLERiNE AiT YETERLiLiKLERiN KARSiLASTiRiLMASi Yasar AKKAN1   Ünal ÇAKİROGLU2   Bülent GÜVEN3    ilhan KARATAS4
ÇaliStay LiSANS EGiTiMiNDE ANALiZ DERSi VE FARKLi ANALiZLERLE ETKiLESiM Emine MİSİRLİ  Yusuf GÜREFE
Bildiri ÖGRETMEN ADAYLARiNiN MEB ORTAÖGRETiM MATEMATiK 10.SiNiF DERS KiTABi HAKKiNDAKi GÖRÜSLERi Meltem Sari, Yasemin Saglam, Ali Bülbül
Poster DiFERANSiYEL GEOMETRi VE KiNEMATiGE UYGULAMALARi ÜZERiNE Melih TURGUT, Süha YİLMAZ
Bildiri iLKÖGRETiM MATEMATiK DERSi ÖGRETiM PROGRAMiYLA iLGiLi SORULARiN iNCELENMESi Yesim SARAÇOGLU1, Muammer YİLDİZ2, Gamze OKUR SiMSEK1, F. Derya YAVUZ1, Erol ÖZSOY1, Safure BULUT3
Bildiri iLKÖGRETiM 1-8. SiNiFLAR MATEMATiK DERSi ÖGRETiM PROGRAMiNiN PiLOT UYGULAMASiNDA ORTAYA ÇiKAN DURUMLARiN DEGERLENDiRiLMESi Muammer YİLDİZ1, Yesim SARAÇOGLU2, Gamze OKUR SiMSEK2, F. Derya YAVUZ2, Erol ÖZSOY2, Safure BULUT3
Bildiri LiSE ÖGRENCiLERiNiN UYGUN MATEMATiKSEL
PROBLEM ÇÖZME STRATEJiLERiNi KULLANABiLME BECERiLERi
Elçin EMRE  Ziya ARGÜN
Poster HANOi KULESi Öykü TOPÇU   Danisman Ögretmen   Ebru KİRSAN YİLDİRİM
Bildiri PROBLEM VE PROBLEM ÇÖZME KAVRAMLARiNA YÖNELiK TANiMLAR Sule GÜÇYETER
Poster MESLEK YÜKSEKOKULLARiNDA OKUTULAN MATEMATiK VE MUHASEBE DERSLERi ARASiNDAKi iLiSKi HASAN GÜRKAS* , MEVLÜT BALTA**
Bildiri FARKLi ÖGRENiM SEViYELERiNDEKi ÖGRENCiLERiN BiRiNCi DERECEDEN DENKLEMLERiN ÇÖZÜMÜNDE YAPTiKLARi HATALARiN ANALiZi ilhan KARATAS1 Bülent GÜVEN2 Yasar AKKAN1 Ünal ÇAKİROGLU3
Bildiri MATEMATiK ÖGRETMEN ADAYLARiNiN KAVRAM OLUSTURMA ETKiNLiKLERiNE YÖNELiK GÖRÜSLERi: SÜREKLiLiK ÖRNEGi Esra BUKOVA GÜZEL
Poster AKiLLi TAHTADA MATEMATiK UYGULAMALARi: iKiNCi DERECEDEN FONKSiYONLAR ÖRNEGi Berna TATAROGLU, Ayten ERDURAN
Bildiri Belirtisiz Topolojik Uzaylarda Yakinsaklik ve Süreklilik Mutlu Güloglu
Bildiri MATEMATiK EGiTiMiNDE YARARLANiLAN “YAZMA AKTiViTELERi” ÜZERiNE LiTERATÜRDEN GENEL BiR BAKiS Ars. Gör. İsikhan UGUREL,  Yrd. Doç. Dr. Sevgi MORALİ, Ögretmen & Lisansüstü Ögrencisi Çigdem TEKiN
Bildiri Matematik EGitimi için Zeki ÖGretici Sistemin Tasarimi Korhan GÜNEL1, Urfat NURİYEV2
Bildiri GEOMETRiDEN GEOMETRiLERE: ÖGRETMEN ADAYLARiNiN GEOMETRi ALGiLARiNDAKi DEGiSiM Bülent GÜVEN*  Ünal ÇAKİROGLU** Yasar AKKAN
Bildiri GERÇEK NESNELER VE DiNAMiK GEOMETRi YAZiLiMiNiN ÖGRENCiLERiN UZAMSAL GÖRSELLESTiRME BECERiLERi ÜZERiNDEKi ETKiLERi Temel KÖSA*   Bülent GÜVEN* Fatih KARAKUS*
Bildiri MATEMATiK ÖGRETMENi ADAYLARiNiN FRAKTAL GEOMETRiYE YÖNELiK GÖRÜSLERi Fatih KARAKUS*  Temel KÖSA*   ilhan KARATAS**
Bildiri ORTAÖGRETiM ÖGRENCiLERiNiN iRRASYONEL SAYiLAR KONUSUNA iLiSKiN SAHiP OLDUKLARi ANLAMALARiN BELiRLENMESi Bülent GÜVEN*   Erdem ÇEKMEZ*           ilhan KARATAS**
Bildiri SiNiF ÖGRETMENLiGi ÖGRENCiLERiNiN GEOMETRiK DÜSÜNME DÜZEYLERi VE GEOMETRiYE YÖNELiK TUTUMLARi ÜZERiNE BiR iNCELEME Cenk KESAN1, Ayse Tugba ÖNER2, Seçil YEMEN2, Deniz ÖZEN2
Bildiri iLKÖGRETiM 4. VE 5. SiNiF ÖGRETMENLERiNiN MATEMATiK DERSiNiN ÖGRETiMiNE YÖNELiK GÖRÜSLERiNiN BAZi DEGiSKENLER AÇiSiNDAN iNCELENMESi Baris DEMiR*
Poster iLKÖGRETiM II. KADEME MÜFREDATiNiN FEN VE MATEMATiK ENTEGRASYONU AÇiSiNDAN iNCELENMESi Melih TURGUT, Oya UYSAL, Berna CANTÜRK GÜNHAN
Bildiri ALTiNCi SiNiF ÖGRENCiLERiNiN UZAMSAL GÖRSELLESTiRME BECERiLERi Berna CANTÜRK GÜNHAN, Deniz ÖZEN
Poster YEDiNCi SiNiF ÖLÇME ÖGRENME ALANiNDA ALAN HESABi ETKiNLiGi; DiKDÖRTGEN ÖRNEGi Ayse Tugba ÖNER1, Cenk KESAN2
Poster ALTiNCi SiNiF GEOMETRi ÖGRENME ALANiNDA KENARLARiNA VE AÇiLARiNA GÖRE ÜÇGENLER KONUSU iÇiN HAZiRLANMiS ETKiNLiK ÇALiSMASi Seçil Yemen1, Cenk KESAN2
Poster KATi CiSiMLERiN YÜZEY ALANLARiNiN HESAPLANMASiNDA DiSiPLiNLER ARASi YAKLASiMLA iLiSKiLENDiRiLMiS BiR ETKiNLiK ÖRNEGi Cenk KESAN1, Deniz ÖZEN2
Bildiri SEViMLi MATEMATiK KULÜBÜ PROJE ÇALiSMASi Gürsu ASİK, Merve ÖZÇALLİ, Münevver DEREN
Poster MATEMATiK DERSiNDE YAPiLAN  HATALAR  VE ÇÖZÜM YOLLARi Ali FiLiZ*
Bildiri Otomobillerin Yol BilGisayarindaki Matematik Tolga KABACA
Bildiri Bilgisayar Destekli Ögretime iliskin Matematik Ögretmenlerinin Görüsleri Esin inan ÇİNAR, Hayati ÇAVUS
Poster KARMASiK  FiBONACCi SAYi DiZiSi MUSTAFA YAZAGAN
Bildiri Anadolu Güzel sanatlar Lisesi ÖGrencilerinin Matematik ve Müzik Arasindaki iliSkileri Bilmelerinin Matematik ÖGrenmelerine Etkisi Nedir? Baki SAHiN(1), Özlem SERÇELER(2), Sibel ATMACA(3), Ömer AKGÜLLER(3), Bahar BOZKURT(3)
Bildiri EGitimde Açik Kaynak Kodlu Yazilimlar : edubuntu Erdal ÖZÜSAGLAM, Ali ATALAY
Bildiri Bir Ölçme Aracinin ÇaliSma Biçimi ile Kullanilmasi Arasindaki iliSki: Uzunluk Ölçme Durumu Hüseyin Cahit KAYHAN, Ziya ARGÜN
Bildiri Matematik ÖGretmen Adaylarinin Kendi BaSarisizlik Nedenleri Hakkindaki GörüSleri Kürsat YENiLMEZ, ismail SAN
Poster TriGonometri Hakan ALABALİK
Bildiri Matematik EGitiminde iSlemsel Ve Kavramsal ÖGrenme Ahmet İSİK, Alper ÇiLTAS
Poster OriGami ile ÇokGenlerin Elde Edilmesi Ve incelenmesi Zuhal ÜNAN
Poster ÖGrencilerin Matematik SevGileri Ve Bu SevGinin BaSarilarina Etkileri Melike Tarhan
Gösteri Pi sayisi Alper Ates