2007 Öykü Yarışması

Matematik edebiyatına olan ilgiyi artırmak, Matematik’in yaşamımızdaki, çevremizdeki önemi vurgulayan,  konusu etkinliğimiz teması  “ Matematik Heryerde”  olan bir öykü yarışması açmıştır.

Yarışmaya İlköğretim ve Lise öğrencileri katılabilir. Öyküler ‘Kelime İşlem – Word ’ ortamında, dört A4 sayfasını aşmayacak şekilde  enfazla 2000 sözcükten oluşan metinlerini 3 Kasım   2008  tarihine  kadar  sempozyum2008@matder.org.tr e-posta adresine ekte gönderilmelidir. Öykünüz jürimiz tarafından değerlendirilecek  ve kazananlar ilan edilecektir.