2007 Kurullar

DANIŞMA KURULU
Prof. Dr. Ali Fuat BİLKAN – TOBB – ETÜ
Prof. Dr. Okay ÇELEBİ – ODTÜ
Prof. Dr. Ömer Asım SAÇLI – Bahçeşehir  Ü.
Prof. Dr. Ali YAZICI – TOBB – ETÜ
Prof. Dr. Fevzi KUTAY – Gazi Ü.
Prof. Dr. Timur KARAÇAY – Başkent Ü
Prof. Dr. Ziya ARGÜN – Gazi Ü.
Prof. Dr. Ali BAYKAL – Boğaziçi Ü.
Prof. Dr. Öner ÇAKAR – AÜ
Prof. Dr. Adnan BAKİ – KTÜ
Prof. Dr. Emin ÖZÇAĞ – Hacettepe Ü.
Doç. Dr. Aysun UMAY – Hacettepe Ü.
Doç. Dr. Murat ALTUN – Uludağ Ü.
Y.Doç. Dr. Erdinç ÇAKIROĞLU- ODTÜ
Y.Doç. Dr. Tuncay BAŞKAYA – Atılım Ü.
Y.Doç. Dr. Canan Ç. KARAASLANLI TOBB ETÜ

DÜZENLEME KURULU
Doç. Dr. Behiye UBUZ – ODTÜ
Doç.Dr. Emine ERKTİN – Boğazici  Ü.
Doç.Dr. Sinan OLKUN – AÜ
Y.Doç. Dr. Hüseyin MERDAN TOBB ETÜ
Y.Doç. Dr. Ali DELİCE – Marmara  Ü.
Y.Doç. Dr. Emin AYDIN – Marmara Ü.
Y.Doç. Dr. Kürşat ERBAŞ – ODTÜ
Dr. Yusuf Koç – ODTÜ
Hülya SMAİL – Bahçeşehir Koleji
Ahmet AYVALI – MATDER
Müberra BİBER – MATDER
Ayla ARAÇ – MATDER
Ayşe ERTAY – MATDER