ICMME 2019 – PANEL Matematik Eğitiminin Güncel Sorunları: Alandan Yansımalar

ICMME 2019 – Öğretmenler İçin Atölye Çalışmaları
29 Haziran 2019

Konuşmacılar:

Prof. Dr. Fatih Özmantar

Prof. Dr. Erhan Ertekin

Prof. Dr. Ahmet Erdoğan

Dr. Fatih Kaleci

Moderatör:

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Çetin