Değerli Matematikçiler, Matematik Eğitimcileri ve Mühendisler

 

Her yıl matematikçileri, matematik eğitimcilerini,  eğitim uygulamasını yapan öğretmen ve öğrencileri  kamuda çalışan matematikçileri ve mühendisleri bir araya getiren Geleneksel Matematik Sempozyumu, Sergi ve Şenliklerinin onyedincisi  bu sene International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2018)” ismiyle uluslararası olarak  27 – 29 Haziran 2018 tarihlerinde “Ordu’da Matematik” teması ile gerçekleştirilecektir. Konferansta Matematik, Matematik eğitimi ve mühendislikte matematik uygulamaları ile ilgili bildirilere, posterlere, sergilere ve atölye çalışmalarına yer verilmektedir. Kurullarının oluşturulmasında bu durum dikkate alınmıştır. Ayrıca konferans boyunca “Matematikçiler Derneği Türkiye Liseler Arası Altıncı Matematik Yarışması” ve “2018 Matematikçiler Derneği Satranç Turnuvası” yapılacaktır.

Sempozyumda yer alacak davetli konuşma, bildiri, poster, panel ve benzeri etkinlikler aracılığıyla matematik, matematik eğitimi  ve mühendislikte matematik alanındaki son gelişmeleri sizlerle paylaşmayı amaçlamaktayız. Bildiriler İngilizce  olup, Türkçe veya İngilizce olarak sunulabilecektir.

Sağlık, mutluluk ve başarı temennileri ile konferansa katılımınızı bekler, konferansta buluşmak dileğiyle sevgi ve saygılarımızı sunarız.

 

NOT: Sunulan tüm bildirilerin özetleri proceeding olarak basılacaktır. Ayrıca, seçilmiş ve hakem incelemesi yapılan bazı makaleler aşağıdaki dergilerde yayınlanacaktır:

Aynı zamanda liseler arası matematik yarışması ve satranç turnuvası gerçekleştirilecektir. Başvuru için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz:

 

Matematikçiler Derneği Yönetim Kurulu Adına

Prof. Dr. Ömer AKIN
Matematikçiler Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı