MATEMATİKÇİLER DERNEĞİ TÜRKİYE LİSELER ARASI DÖRDÜNCÜ MATEMATİK YARIŞMASI

Yarışma  her okuldan 3 öğrencinin katılacağı   2  aşamalı bir matematik yarışmasıdır. Aşağıda her aşama hakkında  detaylı bilgiler bulunmaktadır.

1. AŞAMA  (12  MAYIS  2016 – Saat 14.00 –Fırat Üniversitesi  )

Yarışmaya katılan tüm öğrenciler bireysel olarak sınava girecektir. Sınav çoktan  seçmeli 29 matematik sorusundan oluşur. Sınav süresi 89 dakikadır. Her okuldan  katılan üç öğrencinin puanlarının toplamı okul puanı olarak ilan edilecektir. En yüksek  puanı alan 11 okul takımı ikinci aşamaya katılmaya hak kazanacaktır.

2. AŞAMA (13  MAYIS 2016 – Saat 09:30  Fırat Üniversitesi)

Üçer kişiden oluşan 11 okul takımı, takım olarak yarışacaktır. Sınav soru-cevap  şeklinde olup 19 sorudan oluşur. Her sorunun cevap süresi 2-5 dakikadır.

ÖDÜLLER

  • Birinci aşamaya katılıp ikinci aşamaya geçemeyen okullara ve bunların öğrencileri ile öğretmenlerine katılım sertifikası,
  • İkinci aşamaya katılıp ilk üç dereceye giremeyen okullara ve bunların öğrencileri ile öğretmenlerine teşvik sertifikası,
  • İlk üç  dereceye giren okullara ve bunların öğrencileri ile öğretmenlerine derece sertifikası,
  • İlk üç dereceye giren okulların öğrencilerine  Altın,Gümüş,Bronz madalyaları ve MATDER hediyeleri.
  • ÖDÜL TÖRENİ 13.05.2016  Cuma günü Saat    15:00

Not:  1) Yarışmacıların 12  Mayıs 2016  Perşembe  sabahı  yapılacak  açılışa katılmaları zorunludur.

2) Yarışmaya başvuru süresi 09 Mayıs 2016 saat: 17.00  de sona erecektir.

TÜRKİYE LİSELER ARASI DÖRDÜNCÜ MATEMATİK YARIŞMASI KURULLAR

Başkan

Yrd. Doç. Dr. İlyas HAŞİMOĞLU

İletişim
Karabük Üniversitesi, Demirçelik Kampüsü İşletme Fakültesi, Oda: 315
78050 KARABÜK
Tel: (0 370) 433 82 62 / 2631
e-posta: i.hasimoglu@karabuk.edu.tr