DİJİTAL ÖĞRETİM MATERYALLERİ

Amaç:

Yapılan birçok araştırmada matematiksel kavram ve ilişkilerin görsel temsillerinin öğrencilerin matematiksel anlayışını, ilgi ve tutumlarını olumlu yönde geliştirdiği görülmüştür. Bu bağlamda bilgisayar ortamında hazırlanan matematik öğretim materyallerinin çeşitliliğinin arttırılması ve matematik alanında teknolojiden daha fazla yararlanılmasının teşvik edilmesi bu yarışmanın öncelikli amacıdır. Genel olarak katılımcıların yarışmaya sanal manipulatif ve eğitim yazılımı olmak üzere iki farklı dijital öğretim materyali ile katılması beklenmektedir.

Sanal Manipulatifler: Dijital öğretim materyali denince sanal manipulatif, öğrenme nesneleri, soyut modeller, bilgisayar etkinlikleri gibi farklı kavramlar akla gelmektedir. Bu yarışmada resim ve slaytlar gibi statik öğrenme nesnelerinden çok öncelikle tangram, örüntü blokları, pantograf vb. somut öğretim materyallerinin sanal ortamda interaktif olarak kullanılabilir modellemeleri olan sanal manipulatiflere öncelik verilecektir. Sanal manipulatifler matematiksel bir bilginin yapılandırılmasını destekleyen dinamik nesnelerin görsel ve interaktif temsilleridir. Bu kategori amatör seviyesinde de olsa matematik eğitimi yazılımları ile ilgilenen her katılımcıya açıktır.

Matematik Eğitimi Yazılımı: Daha çok profesyonel düzeyde çalışma gerektiren matematik programında yer alan alt öğrenme alanlarının öğretimine yönelik hazırlanan “Kaleidotile”, “Kaleidomania” gibi mikrodünyalar hedeflenmektedir.

Katılımcılar:

Bu yarışmaya bütün matematik ve sınıf öğretmenleri, üniversitelerin eğitim fakültelerinin matematik bölümlerinde okuyan matematik öğretmen adayları, eğitim yazılımı üzerine çalışan lise öğrencileri katılabilir. Bu kategoride takım olarak yarışacak gruplar en fazla 2 kişiden oluşmalıdır.

Kategoriler:

Dijital öğretim materyalleri sanal manipulatif ve eğitim yazılımı olmak üzere 2 kategoride değerlendirilecektir. Hakem değerlendirmesi sonucunda ilk 100’e kalan dijital öğretim materyalleri olimpiyat finalinde sergilenmek üzere seçilecektir. Olimpiyat düzenleme kurulu tarafından sergi boyunca ziyaretçilere projeksiyon cihazları ile gösterilecektir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:

1. Dijital öğretim materyallerinin gösterimi düzenleme kurulu tarafından sağlanan projeksiyon cihazları ile gerçekleştirilecektir.

2. Yarışmada genel olarak katılımcıların matematik ve dinamik geometri yazılımlarını (GeoGebra, Geometers’ Sketchpad, Cabri vb.), bilgisayar cebir sistemlerini (Maple, Mathematica, Derive vb.) ya da java, flash vb. ortamları kullanabilecekleri gibi uygun herhangi bir yazılım veya programlama dilini de tercih edebilirler. Katılımcıların hazırladıkları materyali kullandıkları yazılımın bir uygulama dosyası yanında mümkünse .html formatında da göndermeleri gerekmektedir.

3. Yarışmaya katılanların gönderecekleri yazılım uygulaması dışında dijital öğretim materyalini nasıl hazırladıklarını gösteren kısa bir film hazırlamaları gerekmektedir. 10 dakikayı geçmeyecek bu filmler katılımcılardan başvuru sırasında bir CD/DVD ile teslim alınacak ve fuarda sergilenecektir. Filmler CD/DVD ortamında, final sergisi tarihinden 1 hafta önce düzenleme kurulunun elinde olacak şekilde Matematikçiler Derneği’ne gönderilmeli veya bizzat Fuar Düzenleme Kurulu’na teslim edilmelidir. Problem yaşanan durumlar için YouTube veya DailyMotion gibi video yükleme siteleri de kullanılabilir.

4. Yarışmacıların dijital öğretim materyalini nasıl hazırladığını gösteren kısa bir filmin bulunduğu CD/DVD yi göndermelerinin yanında başvuru formunu doldurması gerekmektedir.

5. Yarışmacıların kullandıkları programların lisans sorumlulukları kendilerine aittir. Organizatör kurumlar doğabilecek sorunlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.