Geleneksel Matematik Sempozyumu 2019

Liseler Arası 6. Matematik Yarışması
23 Aralık 2019
ICMME 2019 – PANEL Matematik Eğitiminin Güncel Sorunları: Alandan Yansımalar
23 Aralık 2019

Değerli Matematikçiler, Matematik Eğitimcileri ve Mühendisler

Her yıl matematikçileri, matematik eğitimcilerini, eğitim uygulamasını yapan öğretmen ve öğrencileri  kamuda çalışan matematikçileri ve mühendisleri bir araya getiren Geleneksel Matematik Sempozyumu, Sergi ve Şenliklerinin on sekizincisini bu sene “International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2019)” ismiyle uluslararası olarak 11 – 13 Temmuz 2019 tarihlerinde Selçuk Üniversitesi’nin ev sahipliğinde, “Hoşgörü Diyarı Konya’da Matematik” teması ile gerçekleştirilecektir. Konferansta Matematik, Matematik Eğitimi ve Mühendislikte Matematik Uygulamaları ile ilgili bildirilere, posterlere, sergilere ve atölye çalışmalarına yer verilmektedir. Kurullarının oluşturulmasında bu durum dikkate alınmıştır.

Sempozyumda yer alacak davetli konuşma, bildiri, poster, panel ve benzeri etkinlikler aracılığıyla matematik, matematik eğitimi  ve mühendislikte matematik alanındaki son gelişmeleri sizlerle paylaşmayı amaçlamaktayız. Bildiriler İngilizce  olup, Türkçe veya İngilizce olarak sunulabilecektir.

Sağlık, mutluluk ve başarı temennileri ile konferansa katılımınızı bekler, konferansta buluşmak dileğiyle sevgi ve saygılarımızı sunarız.

NOT: Sunulan tüm bildiri, poster ve çalışyayların özetleri özet kitapçığında basılacaktır. Ayrıca, konferansta sunulmuş bildirilerin tam metin (proceeding) basımı hakem incelemesi sonrasında aşağıdaki dergilerin özel sayısında yayınlanacaktır.

Matematikçiler Derneği Yönetim Kurulu Adına

Prof. Dr. Ömer AKIN
Matematikçiler Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı