ICMME 2019 – PANEL Matematik Eğitiminin Güncel Sorunları: Alandan Yansımalar

Geleneksel Matematik Sempozyumu 2019
23 Aralık 2019
ICMME 2019 – Öğretmenler İçin Atölye Çalışmaları
23 Aralık 2019

Konuşmacılar:

Prof. Dr. Fatih Özmantar

Prof. Dr. Erhan Ertekin

Prof. Dr. Ahmet Erdoğan

Dr. Fatih Kaleci

Moderatör:

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Çetin