ICMME 2019 – Öğretmenler İçin Atölye Çalışmaları

ICMME 2019 – PANEL Matematik Eğitiminin Güncel Sorunları: Alandan Yansımalar
23 Aralık 2019
Vefat İlanı
28 Şubat 2020
ICMME - 2019 Konferansımız kapsamında aşağıda içerikleri verilen konularda atölye çalışması gerçekleştirilecektir. Katılım, başvuru önceliğine dayalıdır. Her bir atölye çalışması 30 kişi ile sınırlı tutulacaktır. Katılımcıların atölye çalışmasına şahsi Bilgisayar/Tablet getirmeleri yapılacak uygulamaların etkililiği açısından önemlidir.

Atölye Çalışmalarının genel koordinatörü- sorumlusu Dr. Fatih Kaleci’dir.

Atölye çalışmasına katılımcı olarak başvurmak için tıklayınız.

(https://forms.gle/czLLfqqoXXLBf7GK6)

image001

DİJİTAL ÇAĞDA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI

Öğretmenlerin teknolojiyi daha etkin kullanabilmelerini sağlamak ve derslerinde teknolojiyi entegre edebilmeleri amacıyla Web 2.0 araçlarının tanıtımı yapılarak farklı öğretim kademelerinde uygulanabilecek etkinlikler atölye kapsamında gerçekleştirilecektir.

Ayrıntılı bilgi almak için;

Dr. Fatih KALECİ
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Öğretim Üyesi
fkaleci@gmail.com

image003
image005

MATEMATİK EĞİTİMİNDE ÜST DÜZEY DÜŞÜNME BECERİLERİNE DAYALI SORU VE ETKİNLİKLERİN KULLANIMI

Matematik dersindeki başarısızlığımız ve matematiğe değer verme konusunda yaşadığımız sıkıntı herkesçe malumdur. Okul bilgilerinin gündelik hayata nasıl transfer edildiği, okul matematiği ile gündelik hayattaki olaylar arasındaki bağın nasıl kurulduğu ve gündelik hayatta karşılaşılan bir problemin hangi problem çözme becerileri ile üstesinden gelineceği ile ilgili yeterli düzeyde olmadığımız bilinen bir gerçektir. Ancak biz hazırlanmış iyi etkinliklerle sınıf içerisinde matematik eğitiminde bir dönüşümün meydana gelebileceğini de biliyor ve kabul ediyoruz. Öğretmen ve öğretmen adaylarının üstlendiği rol, bilinç düzeyi, seçilen problemlerin yapısı, yöneltilen sorular ve sınıf içi uygulamalarının öğrencilerin problem çözme becerilerinin gelişiminde önemli rol oynamaktadır. Bu bakımdan tek doğru cevabı olan ve bu cevaba kolaylıkla ulaşılabilen problemler ve basit etkinlikler yerine, öğrencilerin anlamlı öğrenmesine ve çevresindeki problemlerin farkına varmasına katkı sağlayacak ve onları üst düzey düşünmeye sevk edecek sınıf içi etkinliklerin planlanması önem arz etmektedir. Bu atölye çalışması ile üst düzey düşünme becerilerine yönelik etkinlikler hazırlamaya dönük bilgiler (modelleme, problem çözme vb.) verilerek, öğretmenlerin/öğretmen adaylarının öğrencilerini üst düzey düşünme etkinliklerine dahil edebileceği etkili soruları hazırlama ve sınıf içi etkinlikleri geliştirme konusunda yeterliklerini geliştirmek amaçlanmaktadır.


image007
image003

MATEMATİKSEL MODELLEME VE UYGULAMALARI

Bu atölye kapsamında teknoloji destekli modelleme etkinlikleri yapılacaktır. Öncelikle matematiksel modellemenin teorik ve kavramsal çerçevesi sunulacak daha sonra katılımcılara matematiksel modellemenin müfredattaki yeri ile örnek etkinlikler sunulacaktır. Ardından belirlenen etkinlikler üzerinden katılımcılarla matematiksel modellemelerini yapmaları istenecektir. Atölye teknoloji destekli olacağı için katılımcıların bilgisayarlarında Geogebra ve Excel programlarının olması beklenmektedir.


image011

STEM ve STEM TEMELLİ ETKİNLİK TASARIMI

Bu atölye ile STEM'i daha iyi anlamak ve STEM temelli bir etkinliğin yapılması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda "Arduino ile Açıölçer Yapımı" adlı STEM etkinlik örneği yapılacaktır.

Öncesinde ise STEM'in kavramsal ve teorik çerçevesinin anlaşılması için şu sorulara cevap aranacaktır.

1. STEM nedir?
2. Türkiye ve Dünya’da uygulanan STEM faaliyetleri nelerdir?
3. STEM Merkezleri nasıl kurulur?
4. STEM Merkezleri’nde hangi içerikler yer almalıdır?
5. Örnek STEM Merkezi Tanıtımı
6. STEM ile İlgili Uygulama

Ayrıntılı bilgi almak için;

Mehmet Nuri ÖĞÜT
Şanlıurfa STEM ve Bilim Merkezi Müdürü
mehmetnuri.ogut@urfastem.com

image013

ÇOKLU TEMSİL DESTEKLİ MATEMATİK ÖĞRETİMİ UYGULAMALARI

Öğretmenlerin çoklu temsil destekli matematik öğretimi uygulamalarını teknolojiyi dahil ederek tasarlayabilmeleri amaçlanmaktadır. İlkokul öğretmenleri ve ortaokul matematik öğretmenleri için hazırlanan atölyede orijinal etkinlik örnekleri üzerinde çalışılacaktır.

Ayrıntılı bilgi almak için;

Dr. Öğr. Üyesi Hatice ÇETİN
haticebts@gmail.com