MATEMATİK PROJESİ YARIŞMASI

Amaç:

Bu proje yarışmasının öncelikli amacı ortaokul ve lise öğrencilerini matematik alanında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, matematiğe karşı olumlu bir tutum geliştirmelerine yardımcı olmak ve zihinsel gelişimlerine katkıda bulunmaktır.

DİJİTAL ÖĞRETİM MATERYALLERİ YARIŞMASI

Amaç:

Yapılan birçok araştırmada matematiksel kavram ve ilişkilerin görsel temsillerinin öğrencilerin matematiksel anlayışını, ilgi ve tutumlarını olumlu yönde geliştirdiği görülmüştür. Bu bağlamda bilgisayar ortamında hazırlanan matematik öğretim materyallerinin çeşitliliğinin arttırılması ve matematik alanında teknolojiden daha fazla yararlanılmasının teşvik edilmesi bu yarışmanın öncelikli amacıdır. Dijital öğretim materyali denince sanal manipülatif, öğrenme nesneleri, soyut modeller, bilgisayar etkinlikleri gibi farklı kavramlar akla gelmektedir. Bu yarışmada resim ve slaytlar gibi statik öğrenme nesnelerinden çok öncelikle tangram, örüntü blokları, pantograf vb. somut öğretim materyallerinin sanal ortamda interaktif olarak kullanılabilir modellemeleri olan sanal manipulatiflere öncelik verilecektir. Sanal manipulatifler matematiksel bir bilginin yapılandırılmasını destekleyen dinamik nesnelerin görsel ve interaktif temsilleridir. Bunun dışında yarışma müfredatı zenginleştirici ve tamamlayıcı her türlü bilgisayar etkinliğine açıktır.

SOMUT ÖĞRETİM MATERYALLERİ YARIŞMASI

Amaç:

Bu yarışmanın amacı öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının öğretim materyali hazırlama ve eğitim teknolojilerini kullanma bilgi ve becerilerinin gelişmesini sağlayan ortamlar oluşturmak, elde edilen tecrübelerin paylaşılarak yaygınlaşmasını sağlamak ve öğretmenlerin araştırma yapmalarını teşvik etmektir. Bir uzmanlık mesleği olarak matematik eğitiminde sürekli gelişim anlayışının geliştirilmesi bu yarışmanın esas hedefidir.