MATEMATİK PROJESİ POSTERLERİ

Fuarda sunuşun, okuyucunun çalışmayı kolaylıkla izlemesini mümkün kılacak netlikte ve bilimsel yazım kurallarına uygun biçimde yapılması gerekmektedir. Bu açıdan proje posterleri özenle hazırlanmalıdır. Sergiye davet edilen projeleri hazırlayan öğrenciler jüriler tarafından mülakata alınacaktır. Projelerin, öğrencilerin özgün düşüncelerinden kaynaklanmış, kendileri tarafından şekillendirilmiş, danışarak ama kendi bilgi ve becerileri ile tamamlanmış olması beklenmektedir.

Posterlerde yazı boyutunun en az 16 Punto olması fuarda ziyaretçiler için ideal bir okuma mesafesi sağlayacaktır. Beklenen poster boyutları 70×100 cm civarıdır. Hazırlanan proje posterleri en fazla 80×120 cm civarı olabilir. Posterlerin içeriği hazırlanan proje raporlarına uygun şekilde düzenlenecektir.

 

SOMUT ÖĞRETİM MATERYALİ POSTERLERİ

Fuarda materyalin tanıtımı için kullanılan masaların önüne 35×50 cm boyutlarında küçük bir poster yerleştirilecektir. Bu posterin materyal ile beraber 1 gün önceden fuar yerine ulaştırılması gerekmektedir. Örnek somut öğretim materyali posteri şablonu web sayfamızdan indirilmeli, hazırlanan bütün posterlerin bu şablona uygun olmalıdır.