Dijital Öğretim Materyalleri Yarışması

DİJİTAL ÖĞRETİM MATERYALLERİ YARIŞMASI

Amaç:

Yapılan birçok araştırmada matematiksel kavram ve ilişkilerin görsel temsillerinin öğrencilerin matematiksel anlayışını, ilgi ve tutumlarını olumlu yönde geliştirdiği görülmüştür. Bu bağlamda bilgisayar ortamında hazırlanan matematik öğretim materyallerinin çeşitliliğinin arttırılması ve matematik alanında teknolojiden daha fazla yararlanılmasının teşvik edilmesi bu yarışmanın öncelikli amacıdır. Dijital öğretim materyali denince sanal manipülatif, öğrenme nesneleri, soyut modeller, bilgisayar etkinlikleri gibi farklı kavramlar akla gelmektedir. Bu yarışmada resim ve slaytlar gibi statik öğrenme nesnelerinden çok öncelikle tangram, örüntü blokları, pantograf vb. somut öğretim materyallerinin sanal ortamda interaktif olarak kullanılabilir modellemeleri olan sanal manipulatiflere öncelik verilecektir. Sanal manipulatifler matematiksel bir bilginin yapılandırılmasını destekleyen dinamik nesnelerin görsel ve interaktif temsilleridir. Bunun dışında yarışma müfredatı zenginleştirici ve tamamlayıcı her türlü bilgisayar etkinliğine açıktır.

Katılımcılar:

Bu yarışmaya bütün matematik ve sınıf öğretmenleri, üniversitelerin eğitim fakültelerinin matematik bölümlerinde okuyan matematik öğretmen adayları katılabilir. Bu kategoride takım olarak yarışacak gruplar en fazla 2 kişiden oluşmalıdır. Katılımcılar birden fazla dijital öğretim materyali ile yarışmaya müracaat edebilirler, ancak fuarda sergilenmek ve yarışmak üzere en fazla bir tanesi kabul edilecektir.

Kategoriler:

Dijital öğretim materyalleri amatör düzey ve profesyonel düzey olmak üzere 2 kategoride değerlendirilecektir. Hakem değerlendirmesi sonucunda ilk 100’e kalan dijital öğretim materyalleri fuarda sergilenmek üzere seçilecektir., fuar düzenleme kurulu tarafından fuar boyunca ziyaretçilere projeksiyon cihazları ile gösterilecektir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:

1.Dijital öğretim materyallerinin gösterimi düzenleme kurulu tarafından sağlanan projeksiyon cihazları ile gerçekleştirilecektir.

2.Yarışmada genel olarak katılımcıların matematik ve dinamik geometri yazılımlarını (GeoGebra, Geometers’ Sketchpad, Cabri vb.), bilgisayar cebir sistemlerini (Maple, Mathematica, Derive vb.) ya da java, flash vb. ortamları kullanabilecekleri gibi uygun herhangi bir yazılım veya programlama dilini de tercih edebilirler. Katılımcıların hazırladıkları materyali kullandıkları yazılımın bir uygulama dosyası yanında mümkünse .html formatında da göndermeleri gerekmektedir.

3. Yarışmaya katılanların gönderecekleri yazılım uygulaması dışında dijital öğretim materyalini nasıl hazırladıklarını gösteren kısa bir film hazırlamaları gerekmektedir. 10 dakikayı geçmeyecek bu filmler katılımcılardan başvuru sırasında bir CD/DVD ile teslim alınacak ve fuarda sergilenecektir. Filmler CD/DVD ortamında, son değerlendirme tarihinden önce düzenleme kurulunun elinde olacak şekilde Matematikçiler Derneği’ne gönderilmeli veya bizzat Fuar Düzenleme Kurulu’na teslim edilmelidir.

4. Yarışmacıların dijital öğretim materyalini nasıl hazırladığını gösteren kısa bir filmin bulunduğu CD/DVD yi göndermelerinin yanında başvuru formunu doldurması gerekmektedir.

5. Yarışmacıların kullandıkları programların lisans sorumlulukları kendilerine aittir. Organizatör kurumlar doğabilecek sorunlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.