SUNU TÜRLERİ

Fikir ve bilgi alışverişini kolaylaştırmak amacıyla, 16. Matematik Sempozyumunda bildiri, poster ve atölye çalışması gibi değişik sunu türlerinin yer alması planlanmaktadır.

Bildiri:

Bir birey ya da grubun araştırma sonuçlarını, düşünce veya deneyimlerini aktaran sunu. Yaklaşık 20 dakika sunuya, 10 dakika tartışmaya ayrılacak olup bir başkan tarafından yönetilen bir oturumda 3-4 sunuş yapılacaktır.

Poster:

Bir birey ya da grubun araştırma sonuçlarının, düşünce veya deneyimlerinin mümkünse fotoğraf, resim, grafik destekli olarak 70x100Cm ölçülerinde bir poster aracılığıyla aktarıldığı etkileşimli sunudur.

Poster Şablon Dosyası

Atölye Çalışması:

Uygulama içeren çalışmaların sunulacağı veya beceri geliştirmeye yönelik grup etkinliklerinin yer alacağı oturumdur. Bir atölye oturumu 60 dakikadır.

Bildiri veya posterlerin özetleri aşağıdaki şablon formatinda gönderilmelidir.

Özet Şablon Dosyası

Yazarlar özet dosyalarını (.doc veya .docx formatında) Kayıt Formu ile birlikte yüklemelidirler.