Konular

Sempozyumumuzda matematik ve matematik eğitimi alanlarında aşağıda belirtilen dallarda çalışmalara yer verilecektir.

Matematik

Cebir
Cebirsel Geometri
Kategori Teori
Kompleks Analiz
Bilgisayar Bilimleri
Kontrol Teori ve Optimizasyon
Diferensiyel Denklemler
Diferensiyel Geometri
Ayrık Matematik
Dinamik Sistemler ve Ergodik Teori
Fonksiyonel Analiz
Dereceli Mantık ve Uygulamaları
Geometri
Matematiğin Temelleri ve Matematiklojik
Matematiksel Fizik
Sayılar Teorisi
Nümerik Analiz
Operatör Teori
Olasılık Teorisi ve İstatistik
Reeel Analiz
Topoloji

Matematik Eğitimi

Matematiğin fen bilimlerinde, bilişimde ve gerçek Dünya’da kullanımı
Matematiğin popülerleşmesi
Matematik eğitiminde akıl yürütme, ispat ve ispatlama
Matematik eğitiminde ölçme ve değerlendirme
Matematik eğitiminde teknoloji kullanımı
Okul organizasyonu ve okul pratikleri
Öğretim programı geliştirme
Öğretmen yetiştirme ve öğretmenler için çalışmalar
Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenciler için aktivite ve programlar
Problem çözme ve modelleme