Önemli Tarihler:

17 Mart 2017 – 31 Mart 2017 : Özetlerinin son gönderilme tarihi

07 Nisan 2017: Kabul edilen sunuların ilanı

17 Nisan 2017 – 25 Nisan 2017: Sunu sahiplerinin katılım ücreti son ödeme tarihi

28 Nisan 2017 : Dinleyicilerin katılım ücreti son ödeme tarihi

11 Mayıs 2017 : Açılış

13 Mayıs 2017 : Kapanış

15 Eylül 2017 : Konferansta sunulan bildirilerin dergilere tam metinlerini son gönderme tarihi