SEMPOZYUM ONUR VE DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Nabi AVCI                     Milli Eğitim Bakanı (Onursal Başkan)
Orhan ALİMOĞLU                        Karabük Valisi
Prof. Dr. Burhanettin UYSAL         Karabük Üniversitesi Rektörü
Rafet VERGİLİ                            Karabük Belediye Başkanı
Fadıl DEMİREL                           Kardemir A.Ş. Genel Müdürü
Prof. Dr. İbrahim Kadı                Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof . Dr. İhsan ULUER                Karabük Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Mustafa BOZ                 Karabük Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitü Müdürü
İsmail GÜRPINAR                       Karabük İl Milli Eğitim Müdürü
Dr. Necdet AKSOY                      Safranbolu Belediye Başkanı
Gülten ÖNER                              MATDER   Onur Kurulu Üyesi
Prof.Dr. Gülhan ASLIM                MATDER  Onur Kurulu Üyesi
Prof.Dr. Aysun UMAY                  MATDER  Onur Kurulu Üyesi
Prof.Dr. H.Hilmi HACISALİHOĞLU   MATDER   Onur Kurulu Üyesi

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU

Sempozyum Başkanları

Prof . Dr. Ömer AKIN
MATDER Yönetim Kurulu Başkanı

Doç. Dr. Ayşe NALLI
Karabük Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü Başkanı

Düzenleme Kurulu

Doç. Dr.    Nurettin DOĞAN ( Başkan)  MATDER
Doç. Dr.           Ahmet DEMİR  Karabük Üniversitesi
Doç. Dr.           Ayşe ALTIN  MATDER
Doç. Dr.           İsmail Ragıp KARAŞ     Karabük Üniversitesi
Doç. Dr.           Nil ORHAN ERTAŞ  Karabük Üniversitesi
Doç. Dr.           Yaşar BOLAT     Kastamonu Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr.    Adil HÜSEYİN     Karabük Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr.    Ebru ERGÜN HÜSEYİN     Karabük Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr.    H. Hüseyin SAYAN     Gazi Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr.    Canan KÖROĞLU   Hacettepe Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr.    Hakan BOSTANCI     Karabük Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr.    Hakan KUTUCU     Karabük Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr.    İlyas HAŞİMOĞLU     Karabük Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr.    Mine AKTAŞ     MATDER YK
Yrd. Doç. Dr.    Murat DÜZ     Karabük Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr.    Sebahat YETİM KARACA     MATDER YK
Yrd. Doç. Dr.    Serdar AZTEKİN     MATDER YK
Yrd. Doç. Dr.    Şerif AMİROV     Karabük Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr.    Tufan TURACI     Karabük Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr.     Ümit ZİYA SAVCI     Karabük Üniversitesi
Öğr. Gör.          Ahmed Zahid KÜÇÜK  Karabük Üniversitesi
Öğr. Gör.          Bayram KÖSE  Karabük Üniversitesi
Öğr. Gör. Dr.    Canay AYKOL YÜCE Ankara Üniversitesi
Öğr. Gör.          Ramazan YAŞAR    Hacettepe  Üniversitesi
Arş. Gr.            Burhan SELÇUK  Karabük Üniversitesi
Arş. Gr.            Gümrah UYSAL  Karabük Üniversitesi
Arş. Gr.            Taha YALÇIN     Karabük Üniversitesi
Ali KAYA                       MATDER YK
Emine TALAY                MATDER
Erdem PEKER                MATDER
Gökçen Gülru BULUT      MEB
Güler KAYA                   MATDER
Güliz YAYLA                  MATDER
Mehmet ATAN              MATDER YK
Metin BAĞDAT              MATDER YK
Mükerrem OĞUZ            MATDER YK
Nufer ÖZTÜRK              MATDER
Oğuz Han ERSÖZ          MATDER YK
Rebii ERKENEZ              MATDER YK
Rıfat ERCİYAS               MATDER
Savaş KÖKSAL              MATDER
Serhan GÜVEN             MEB
Süleyman DOĞAN         MATDER DK
Tahir FEYZİOĞLU          MATDER

SEMPOZYUM PROGRAM KURULU

Prof. Dr.    Ömer AKIN     TOBB ETU
Doç. Dr.    Ahmet DEMİR     Karabük Üniversitesi
Doç. Dr.    Ayşe NALLI     Karabük Üniversitesi
Doç. Dr.    İsmail Ragıp KARAŞ     Karabük Üniversitesi
Doç. Dr.    Nurettin DOĞAN     Gazi Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr.    Adil HÜSEYİN     Karabük Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr.    Ayşegül ÇETİNKAYA     Ahi Evran Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr.    Gülay KORU YÜCEKAYA     Gazi Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr.    Hasan ES     Gazi Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr.    H. Hüseyin SAYAN     Gazi Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr.    Mevlüde DOĞAN     Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr.    Mine AKTAŞ     Gazi Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr.    Tuncay BAŞKAYA     Atılım Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr.    Tufan TURACI     Karabük Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr.    Seçil TOKGÖZ     Hacettepe Üniversitesi
Arş. Gr.            Burhan SELÇUK     Karabük Üniversitesi
Arş. Gr.            Gümrah UYSAL    Karabük Üniversitesi
Arş. Gr.            Taha YALÇIN     Karabük Üniversitesi
Sadık TUNÇKAYA     Karabük Mehmet Vergili Fen Lisesi Müdürü
Uğur KARAMAN     M.E.B.

BİLİM KURULLARI

A) MATEMATİK

Prof. Dr.    Abdullah ALTIN     Ankara Üniversitesi
Prof. Dr.    Abdullah AVEY     Süleyman Demirel Üniversitesi
Prof. Dr.    Abdullah Aziz ERGİN     Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr.    Adnan TERCAN     Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr.    Afet GOLAYOĞLU  Başkent Üniversitesi
Prof. Dr.    Ahmet Okay ÇELEBİ     Yeditepe Üniversitesi
Prof. Dr.    Ahmet YÜCESAN     Süleyman Demirel Üniversitesi
Prof.Dr.     A. Sinan SERTÖZ  Bilkent Üniversitesi
Prof. Dr.    Alpay KIRLANGIÇ     Ege Üniversitesi
Prof. Dr.    Ayhan ŞERBETÇİ     Ankara Üniversitesi
Prof. Dr.    Ayşe Çiğdem ÖZCAN     Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr.    Azer KHANMAMMADOV     Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr.    Baki KARLIĞA     Gazi Üniversitesi
Prof. Dr.    Bülent KARAKAŞ   Yüzüncüyıl Üniversitesi
Prof. Dr.    Cem TEZER     Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr.    Cemil YILDIZ     Gazi Üniversitesi
Prof. Dr     Cemil TUNÇ  Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Prof. Dr.    Derya KESKİN TÜTÜNCÜ    Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr.    Duran TÜRKOĞLU     Gazi Üniversitesi
Prof. Dr.    Dursun TAŞÇI     Gazi Üniversitesi
Prof. Dr.    Emine MISIRLI     Ege Üniversitesi
Prof. Dr.    Erhan COŞKUN  Karadeniz Teknik Üniversitesi
Prof. Dr.    Ertan İBİKLİ     Ankara Üniversitesi
Prof. Dr.    Esin TURHAN     Fırat Üniversitesi
Prof. Dr.    Fevzi KUTAY  Gazi Üniversitesi
Prof. Dr.    Etibar PENAHLI     Fırat Üniversitesi Fen Fakültesi
Prof. Dr.    Fatma TAŞDELEN YEŞİLDAL     Ankara Üniversitesi
Prof. Dr.    Galip OTURANÇ     Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr.    H. Hilmi HACISALİHOĞLU     Bilecik Şeyhedebali Üniversitesi
Prof. Dr.    Hüseyin DEMİR     Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr.    Hüseyin HALİLOV     Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Prof. Dr.    Hüseyin YILDIRIM     Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Prof. Dr.    İsmail AYDEMİR     Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr.    İlhan ÖZTÜRK     Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr.    İsmail KÖMBE     İstanbul Ticaret Üniversitesi
Prof. Dr.    Kamil DEMİRCİ     Sinop Üniversitesi
Prof. Dr.    Kerim KOCA     Kırıkkale Üniversitesi
Prof. Dr.    Mahir KADAKAL     Giresun Üniversitesi
Prof. Dr.    Mahmut ERGÜT     Fırat Üniversitesi Fen Fakültesi
Prof. Dr.    Mehmet BEKTAŞ     Fırat Üniversitesi Fen Fakültesi
Prof. Dr.    Metin BAŞARIR     Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr.    Metin ÖZTÜRK     Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr.    Mikail ET     Fırat Üniversitesi
Prof. Dr.    Murat ALP     Niğde Üniversitesi
Prof. Dr.    Murat DİKER  Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr.    Murat TOSUN     Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr.    Mustafa Kemal SAĞEL    Mehmet Akif Üniversitesi
Prof. Dr.    Mustafa BAYRAM     Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr.    Mustafa ÇALIŞKAN     Gazi Üniversitesi
Prof. Dr.    Necdet BİLDİK     Celal Bayar Üniversitesi
Prof. Dr.    Nejat EKMEKÇİ     Ankara Üniversitesi
Prof. Dr.    Nihat AYYILDIZ     Süleyman Demirel Üniversitesi
Prof. Dr.    Nuri KURUOĞLU     Bahçeşehir Üniversitesi
Prof. Dr.    Oktay DUMAN     TOBB ETU
Prof. Dr.    Oktay MUHTAROV     Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Prof. Dr.    Osman GÜRSOY  Maltepe Üniversitesi
Prof. Dr.    Ömer AKIN     TOBB ETU
Prof. Dr.    Rauf AMİROV     Cumhuriyet Üniversitesi
Prof. Dr.    Sadık KELEŞ     İnönü Üniversitesi
Prof. Dr.    Salim YÜCE     Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr.    Sofiya OSTROVSKA     Atılım Üniversitesi
Prof. Dr.    Süleyman ÇİFTÇİ  Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr.    Şaziye YÜKSEL     Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr.    Tahir KHANİYEV     TOBB ETU
Prof. Dr.    Tanıl ERGENÇ  Atılım Üniversitesi
Prof. Dr.    Timur KARAÇAY     Başkent Üniversitesi
Prof. Dr.    Turgut ÖZİŞ     Ege Üniversitesi
Prof. Dr.    Vagif Cafer  Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr.    Veli KURT     Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr.    Yusuf YAYLI     Ankara Üniversitesi
Prof. Dr     Zafer NURLU     Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr.    Zeynep Fidan KOÇAK  Muğla Üniversitesi
Doç. Dr.    A. Yaşar ÖZBAN     Atılım Üniversitesi
Doç. Dr.    Ali DOĞANAKSOY     Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Doç. Dr.    Ahmet DEMİR     Karabük Üniversitesi
Doç. Dr.    Ahmet DURAN     İstanbul Teknik Üniversitesi
Doç. Dr.    Anar ADİLOĞLU  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Doç. Dr.    Atakan T. YAKUT  Niğde Üniversitesi
Doç. Dr.    Aynur KESKİN KAYMAKÇI     Selçuk Üniversitesi
Doç. Dr.    Aysun AYTAÇ     Ege Üniversitesi
Doç. Dr.    Ayşe ALTIN     Hacettepe Üniversitesi
Doç. Dr.    Ayşe NALLI     Karabük Üniversitesi
Doç. Dr.    Bahaddin BÜKÇÜ     Gazi Osman Paşa Üniversitesi
Doç. Dr.    Coşkun YAKAR     Gebze İleri teknoloji Enstitüsü
Doç. Dr.    Cumali EKİCİ     Osmangazi Üniversitesi
Doç. Dr.    Çetin CAMCI     Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Doç. Dr.    Derya SAĞLAM     Gazi Üniversitesi
Doç. Dr.    Emin ÖZYILMAZ     Ege Üniversitesi
Doç. Dr.    Ercan ALTINIŞIK     Gazi Üniversitesi
Doç. Dr.    Erdal GÜNER     Ankara Üniversitesi
Doç. Dr.    Ersin ÖZUĞURLU     Bahçeşehir Üniversitesi
Doç. Dr.    Esin İnan ÇINAR     Yüzüncüyıl Üniversitesi
Doç. Dr.    Hakan ŞİMŞEK  Kırıkkale Üniversitesi
Doç. Dr.    Hasan BULUT     Fırat Üniversitesi Fen Fakültesi
Doç. Dr.    Harun KARSLI     Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Doç. Dr.    Hesna KABADAYI     Ankara Üniversitesi
Doç. Dr.    İbrahim BÜYÜKYAZICI     Ankara Üniversitesi
Doç. Dr.    İbrahim GÜNALTILI     Osman Gazi Üniversitesi
Doç. Dr.    İlhan DAĞADUR     Mersin Üniversitesi
Doç. Dr.    İsmail GÖK     Ankara Üniversitesi
Doç. Dr.    İshak ALTUN  Kırıkkale Üniversitesi
Doç. Dr.    İsmail EKİNCİOĞLU     Dumlupınar Üniversitesi
Doç. Dr.    İsmet ALTINTAŞ     Sakarya Üniversitesi
Doç. Dr.    Kemal AYDIN  Selçuk Üniversitesi
Doç. Dr.    Keziban ORBAY     Amasya Üniversitesi
Doç. Dr.    Murat SARI     Pamukkale Üniversitesi
Doç. Dr.    Mustafa ALKAN  Akdeniz Üniversitesi
Doç. Dr.    Mustafa KANDEMİR     Amasya Üniversitesi
Doç. Dr.    Mustafa ÖZDEMİR     Akdeniz Üniversitesi
Doç. Dr.    Mustafa YILDIRIM     Cumhuriyet Üniversitesi
Doç. Dr.    Naim TUĞLU     Gazi Üniversitesi
Doç. Dr.    Nil ORHAN ERTAŞ     Karabük Üniversitesi
Doç. Dr.    Nurettin DOĞAN     Gazi Üniversitesi
Doç. Dr.    Nuri ÖZALP     Ankara Üniversitesi
Doç. Dr.    Ömer TARAKÇI     Atatürk Üniversitesi
Doç. Dr.    Sıddıka ÖZKALDI     Bilecik Şeyhedebali Üniversitesi
Doç. Dr.    Süha YILMAZ     Dokuz Eylül Üniversitesi
Doç. Dr.    Şahin EMRAH  Ankara Üniversitesi
Doç. Dr.    Şerife BÜYÜKKÖSE     Gazi Üniversitesi
Doç. Dr.    Şevket GÜR     Sakarya Üniversitesi
Doç. Dr.    Uğur YÜKSEL     Atılım Üniversitesi
Doç. Dr.    Yaşar BOLAT     Kastamonu Üniversitesi
Doç. Dr.    Yusuf CİVAN     Süleyman Demirel Üniversitesi

B) MATEMATİK EĞİTİMİ

Prof. Dr.    Adnan BAKİ  Karadeniz Teknik Üniversitesi
Prof. Dr.    Ahmet ARIKAN  Gazi Üniversitesi
Prof. Dr.    Ahmet KAÇAR  Kastamonu Üniversitesi
Prof. Dr.    Ahmet IŞIK     Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr.    Aysun UMAY  Hacettepe Üniversitesi (Emekli)
Prof. Dr.    Feyzullah AHMETOĞLU  Giresun Üniversitesi
Prof. Dr.    Hüseyin ALKAN  Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr.    Mehmet Emin ÖZDEMİR  Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr.    Mehmet ÜREYEN  Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr.    Murat ALTUN     Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr.    Nesrin ÖZSOY  Adnan Menderes Üniversitesi
Prof. Dr.    Osman ALTINTAŞ  Başkent Üniversitesi
Prof. Dr.    Osman GÜRSOY    Maltepe Üniversitesi
Prof. Dr.    Ömer Faruk TEMİZER     İnönü Üniversitesi
Prof. Dr.    Petek AŞKAR     TED Üniversitesi
Prof. Dr.    Ramazan DİKİCİ  Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr.    Rıdvan EZENTAŞ  Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr.    Safure BULUT     Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof.Dr.     Sinan OLKUN     Ankara Üniversitesi
Prof. Dr.    Tunay BİLGİN     Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Prof. Dr.    Şeref MİRASYEDİOĞLU     Başkent Üniversitesi
Prof. Dr.    Ziya ARGÜN  Gazi Üniversitesi
Doç. Dr.    Ali Delice     Marmara Üniversitesi
Doç. Dr.    Alper Cihan KONYALIOĞLU     Atatürk Üniversitesi
Doç. Dr.    Abdullah KAPLAN  Atatürk Üniversitesi
Doç. Dr.    Ahmet Ş. ÖZDEMİR  Marmara Üniversitesi
Doç. Dr.    Ali ERASLAN     Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Doç. Dr.    Asuman DUATEPE PAKSU     Pamukkale Üniversitesi
Doç. Dr.    Emin AYDIN  Marmara Üniversitesi
Doç. Dr.    Enver TATAR     Atatürk Üniversitesi
Doç. Dr.    Erdinç ÇAKIROĞLU     Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Doç. Dr.    Esra BUKOVA GÜZEL     Dokuz Eylül Üniversitesi
Doç. Dr.    Emin AYDIN     Marmara Üniversitesi
Doç. Dr.    Hasan ÜNAL  Yıldız Teknik Üniversitesi
Doç. Dr.    Hatice AKKOÇ     Marmara Üniversitesi
Doç. Dr.    Hülya GÜR     Balıkesir Üniversitesi
Doç. Dr.    İ. Özgür ZEMBAT     Mevlana Üniversitesi
Doç. Dr.    İbrahim BAYAZIT     Erciyes Üniversitesi
Doç. Dr.    İbrahim YALÇINKAYA     Necmettin Erbakan Üniversitesi
Doç. Dr.    İlyas YAVUZ     Marmara Üniversitesi
Doç. Dr.    Kürşat ERBAŞ     Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Doç. Dr.    Kürşat YENİLMEZ     Osmangazi Üniversitesi
Doç. Dr.    Mine IŞIKSAL     Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Doç. Dr.    Mehmet BULUT     Gazi Üniversitesi
Doç. Dr.    Melek MASAL     Sakarya Üniversitesi
Doç. Dr.    Nevin MAHİR  Anadolu Üniversitesi
Doç. Dr.    Nevin ORHUN  Anadolu Üniversitesi
Doç. Dr.    Murat PEKER     Afyon Kocatepe Üniversitesi
Doç. Dr.    Nihat BOZ     Gazi Üniversitesi
Doç. Dr.    Sare ŞENGÜL     Marmara Üniversitesi
Doç. Dr.    Savaş BAŞTÜRK     Sinop Üniversitesi
Doç. Dr.    Selahattin ARSLAN  Karadeniz Teknik Üniversitesi
Doç. Dr.    Sibel YEŞİLDERE İMRE     Dokuz Eylül Üniversitesi
Doç. Dr.    Sinem SEZER     Akdeniz Üniversitesi
Doç. Dr.    Süleyman SOLAK     Necmettin Erbakan Üniversitesi
Doç. Dr.    Şenol DOST     Hacettepe Üniversitesi
Doç. Dr.    Yesim FAZLIOGLU     Tekirdağ Üniversitesi
Doç. Dr.    Yüksel DEDE     Gazi Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Mine AKTAŞ  Gazi Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Cemil İnan   Dicle Üniversitesi