Tüm sunu türleri MS Word programı ile hazırlanarak Matematikçiler Derneği web sayfasında (http://www.matder.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=262&Itemid=339) bulunan başvuru formu aracılığıyla  en geç 14 Mart 2014 tarihine kadar yollanmalıdır. Her sunuda, Özet Hazırlama Kurallarına uygun olarak hazırlanmış özet ile doldurulmuş bir Başvuru Formunun bulunması gereklidir.   Aynı kişinin birden fazla sunu yapması durumunda, her sunu için yeni bir form doldurularak başvuru yapılmalıdır.

Sunular Bilim Kurulu üyeleri tarafından incelenecek ve değerlendirilecektir. Kabul edilen sunular 21 Mart  2014 tarihinde Sempozyum Web sitesinde ilan edilecek, ayrıca sunu sahipleri e-posta ile bilgilendirileceklerdir. Program ve özetler kitabı Mayıs 2014 ayının ilk haftasında baskıya girecektir. Bilim Kurulunun kabul ettiği bir sununun programa alınabilmesi için kayıt ücretinin 11 Nisan 2014 Cuma gününe kadar yatırılmış olması gerekmektedir.  Birden çok kişinin yaptığı ortak sunularda; sunu sahiplerinin sempozyuma katılmaları halinde, her birinin kayıt ücretini 11 Nisan 2014 Cumagününe kadar ayrı ayrı yatırmış olması gerekir.