Şanlıurfa,11500 yıllık tarihi geçmişi, coğrafik konumu, ticari İpekyolu üzerinde olması, Doğu ile Batı arasında bir kavşak noktasında bulunması şehrin stratejik öneminin yanı sıra din, kültür ve medeniyetlerin buluştuğu bir çekim merkezi olmuştur. Bu özelliklerinden dolayı tarihi gelişim sürecinde, üzerinde birçok bağımsız devlet ve beylik kurulmuş ve birçok uygarlığa beşiklik etmiştir.

En verimli topraklara sahip olması itibarı ile de bir tarım şehridir. Cumhuriyet tarihinin sürdürülebilir projesi GAP’ı uygulamaya sokmuş ve Atatürk barajı ile Şanlıurfa’yı ticaret ve kültürün yanında bir de tarım şehri yapmıştır.

Üç semavi dinin atası Hz. İbrahim bu topraklarda doğmuş. Hz. İsa bu şehri kuşatmış ve bu yüzden şehir, “peygamberler şehri” veya “peygamberler diyarı” olarak anılmaktadır. Özellikle Hz. İbrahim ve Hz. Eyyüp peygamber ile özdeşleşmiştir.

Şamlıurfa’nın 3D görüntüsünü izlemek için burayı tıklayınız.

Harran Üniversitesi’nin 3D görüntüsünü izlemek için burayı tıklayınız.