SOMUT ÖĞRETİM MATERYALLERİ

Amaç:

Bu yarışmanın amacı öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının öğretim materyali hazırlama ve eğitim teknolojilerini kullanma bilgi ve becerilerinin gelişmesini sağlayan ortamlar oluşturmak, elde edilen tecrübelerin paylaşılarak yaygınlaşmasını sağlamak ve öğretmenlerin araştırma yapmalarını teşvik etmektir. Bir uzmanlık mesleği olarak matematik eğitiminde sürekli gelişim anlayışının geliştirilmesi bu yarışmanın esas hedefidir.

Katılımcılar:

Bu yarışmaya bütün matematik ve sınıf öğretmenleri, üniversitelerin eğitim fakültelerinin matematik bölümlerinde okuyan matematik öğretmen adayları katılabilirler. Bu kategoride takım olarak yarışacak gruplar en fazla iki kişiden oluşmalıdır. Katılımcılar birden fazla materyalle yarışmaya müracaat edebilirler, ancak fuara en fazla bir materyal ile çağrılacaklardır.

Kategoriler:

Somut öğretim materyalleri hedefledikleri öğrenci kitlesine göre Ortaokul ve Lise olmak üzere 2 kategoride değerlendirilecektir. İlk 100’e kalan materyaller fuarda sergilenmek üzere seçilecek, hazırlayanlar tarafından veya MATDER’e isimleri bildirilen vekilleri tarafından materyaller fuar boyunca tanıtılacak ve jüri heyetine sunulacaktır.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:

1. Materyaller ortaokul ve lise matematik programına uygun ve kullanılabilir olmalıdır.

2. Materyaller başka bir materyalin kopyası olmamalıdır. Bu konuda tüm hukuki sorumluluk materyal sahibine aittir.

3. Materyalin özgün olmadığı tespit edildiği takdirde değerlendirmeye alınmayacaktır.

4. Materyaller reklam içeriği taşımamalıdır.

5. Projelerin jüri tarafından değerlendirilmesi sonucunda finale kalan projeler 15 Nisan 2014 tarihinde www.matder.org sitesinde duyurulacaktır.

6. Katılımcılara somut materyalini sergilemek için verilecek masanın genişliği 1 metreyi geçmeyecektir. Çok büyük materyaller için düzenleme kurulunun özel onayı ile bu genişlik en fazla 1,5 metreye çıkarılabilir.

7. Katılımcılar sergilenecek materyaller için tanıtım amaçlı bir poster hazırlayacaktır. Poster şablonuna www.matder.org sitesinden ulaşılabilir.

8. Materyallerin fuarda 3 gün boyunca tanıtımı ve jüriye sunulması önceden planlanmalıdır. Jürinin puanlandırması sırasında materyalinin başında bulunmayan adayların karşılaşabileceği olumsuz durumlardan MATDER sorumlu değildir.

Jüri Değerlendirme Kriterleri:

1. Materyal, klasik eğitim materyallerinin işlevlerini ikame etmenin ötesinde matematik eğitimine katkı sağlayacak özgün bir materyal olmalıdır.

2. Var olan bir probleme çözüm getiren uygulanabilir bir düşüncesi olmalıdır.

3. Hedeflediği öğrencilerin hazır bulunuşluk seviyelerine, güncel eğitim yaklaşımlarına ve matematik programlarına uygun olmalıdır.

4. Genellenebilir ve geniş bir kullanım alanına sahip olmalıdır.

5. Görsel tasarım ilkelerinden yararlanılmalıdır.