Özet Hazırlama Kuralları:

Tüm sunular için özet yazılması gereklidir. Özetlerde Sempozyum kurulları tarafından düzeltme yapılmayacaktır. Yazım ve anlam hatalarından yazarlar sorumludur. Özetler http://theicmme.com/icmme_registration.aspx kayıt adresinde bulunan kurallar çerçevesinde hazırlanacaktır. Sunumlar Türkçe ve İngilizce yapılabilecektir ancak özetler sadece İngilizce olarak gönderilecektir.

Bildiri şablonu için tıklayınız.

Kayıt sayfası için tıklayınız.

Poster Hazırlama ve Sunma Kuralları:

Poster sunuları için özet yazılması gerektiğinden yukarıdaki kurallar poster sunuları için de geçerlidir.

Sempozyum sırasında sunulacak posterde ise aşağıdaki kurallara dikkat edilmelidir;

  1. Her posterde konu başlığı, yazar ve kurum adları yer almalıdır.
  2. Poster, en az 1 m uzaklıktan rahatlıkla okunabilir olmalıdır.
  3. Salt düz metinden oluşan tasarımlardan kaçınılmalıdır. Mümkün olduğunca madde imleri, tablolar ve grafik öğeler kullanmak yerinde olacaktır.
  4. Her poster önceden belirlenen ve ilan edilen yere asılacaktır. En az bir yazarın programda belirtilen saatlerde posterinin başında bulunması gereklidir.
  5. Her posterde kaynakça verilmelidir.