Geleneksel Matematik Sempozyumu 2020

14 Mart Pi Günü
14 Mart 2019
Liseler Arası 7. Matematik Yarışması
16 Aralık 2019

Değerli Matematikçiler, Matematik Eğitimcileri ve Mühendisler

Her yıl matematikçileri, matematik eğitimcilerini, eğitim uygulamasını yapan öğretmen ve öğrencileri kamuda çalışan matematikçileri ve mühendisleri bir araya getiren Geleneksel Matematik Sempozyumu, Sergi ve Şenliklerinin on dokuzuncusu bu sene International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2020)ismiyle uluslararası olarak 25 – 27 Haziran 2020 tarihlerinde Amasya Üniversitesi’nin ev sahipliğinde “Medeniyetler Şehri Amasya’da Matematik” teması ile gerçekleştirilecektir. Konferansta Matematik, Matematik Eğitimi ve Mühendislikte Matematik Uygulamaları ile ilgili bildirilere, posterlere, sergilere ve atölye çalışmalarına yer verilmektedir. Kurullarının oluşturulmasında bu durum dikkate alınmıştır.

Sempozyumda yer alacak davetli konuşma, bildiri, poster, panel ve benzeri etkinlikler aracılığıyla matematik, matematik eğitimi ve mühendislikte matematik alanındaki son gelişmeleri sizlerle paylaşmayı amaçlamaktayız. Bildiriler İngilizce olup, Türkçe veya İngilizce olarak sunulabilecektir.

Sağlık, mutluluk ve başarı temennileri ile konferansa katılımınızı bekler, konferansta buluşmak dileğiyle sevgi ve saygılarımızı sunarız.

 

NOT: Sunulan tüm bildiri, poster ve çalışyayların özetleri özet kitapçığında basılacaktır. Ayrıca, konferansta sunulmuş bildirilerin tam metin (proceeding) basımı hakem incelemesi sonrasında aşağıdaki dergilerin özel sayısında yayınlanacaktır.

 

Matematikçiler Derneği Yönetim Kurulu Adına

Doç. Dr. Hasan Hüseyin SAYAN
Matematikçiler Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı