MATEMATİK PROJESİ YARIŞMASI

Amaç:

Bu proje yarışmasının öncelikli amacı ortaokul ve lise öğrencilerini matematik alanında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, matematiğe karşı olumlu bir tutum geliştirmelerine yardımcı olmak ve zihinsel gelişimlerine katkıda bulunmaktır.

 

Katılımcılar:

Bu yarışmaya ortaokul ve lise öğrencileri tarafından hazırlanan Matematik projeleri kabul edilmektedir.

• Ortaokul Öğrencileri (Bireysel yada 2 kişilik takım projeleri)

• Lise Öğrencileri (Bireysel yada 2 kişilik takım projeleri)

 

Kategoriler:

Matematik projeleri ortaokul ve lise olmak üzere 2 kategoride değerlendirilecektir. Hakem değerlendirmesi sonucunda ilk 50’ye kalan projeler fuarda sergilenmek için seçilecek, katılımcılar tarafından hazırlanan panolarda fuar boyunca sergilenecektir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:

1. Projelerin, öğrencilerin özgün düşüncelerinden kaynaklanmış, kendileri tarafından şekillendirilmiş, danışarak ama kendi bilgi ve becerileri ile tamamlanmış olması beklenmektedir.

2. Kendisine ait olmayan, başka kişilerin araştırmalarını kaynak göstermeksizin kendisine aitmiş gibi kullandığı tespit edilen katılımcıların projeleri hangi aşamada olursa olsun elenecektir.

3. Fuarda sergilenmek üzere seçilen projeler hazırlayan(lar) tarafından jüri heyetine sunulacaktır.

4. Katılımcıların ayrıntılara girmeden kısa ve anlaşılır bir proje özeti yazmalıdır. 250 kelimeyi geçmeyen bu özeti okuyan, proje hakkında doğru bir fikre sahip olabilmelidir.

5. Proje özetinde kısaca çalışmanın amacı, araştırma sebebi ve çalışılan problemin ifadesi, yöntem ve işlemler, çalışmanın nasıl yapıldığı hakkında genel bir açıklama ve önemli noktaların özeti, bulgular ve elde edilen sonuçlar yer almalıdır.

6. En önemli aşamalardan birini de katılımcıların yazacağı proje raporu oluşturur. Olabildiğince kısa ve öz olması gereken raporda gereksiz uzatma ve tekrarlardan uzak kalınmalıdır. Çalışmanızın raporunuz aracılığı ile değerlendirileceğini göz önünde bulundurunuz.

7. Bilimsel raporunuz bir problem durumunu, bir problemin çözümü için gerekli ve geçerli verileri ve ilgili tartışmaları; çözüm için izlediğiniz yolu; ulaştığınız veya başka araştırmacıların ulaştıkları sonuçları içerir. Raporunuzda ulaştığınız sonuçların geçerliliğini, çelişkilerini ve başarısızlıklarını açıklayarak araştırma konunuz ile ilgili yeni çalışma önerileri teklif edebilirsiniz.

8. Proje raporlarının standart olması için aşağıdaki sıraya uyunuz.

Proje Adı: (Tek bir cümle şeklinde; kısa ve öz olarak; okuyana proje çalışması hakkında fikir verecek bir ad veriniz.)

Projenin Amacı: (Uygun ise amaçlarınızı maddeler halinde sıralayınız.)

Giriş: (Konuyla ile ilgili başkalarının yaptığı çalışmalardan söz ediniz. Çalışmanızın diğerlerinden farklı ve benzer yönlerini, diğer çalışmalardan nasıl yararlandığınızı ve hedeflerinizi belirtiniz.)

Yöntem: (Veri çizelgeleri, grafikler, analiz ve hesaplamalar bu bölümde yer alır.)

Sonuçlar ve Tartışma: (Sayısal değerler, bazı matematiksel eşitlikler veya sözlü ifadelerden oluşan sonuçlardan oluşur. Sonuçlarınızla ilgili tartışmaları, amacınıza ne kadar ulaştığınızı, konuyla ilgili önerilerinizi bu kısımda yazarak okuyuculara yol gösteriniz.)

Kaynaklar: (Bu kısımda proje çalışmanız ile başvurduğunuz yazılı kaynakları, harf sırasına uygun olarak, yazar adına göre dizerek veriniz.)