duman6

MATDER - Matematikçiler DerneğiÇağrı

Trefoil

Matematiği Keşfetme ve Öğrenme


12 - 14 Kasım 2009

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Salonları

 

 

Değerli Matematikçiler ve Matematik Eğitimcileri,

Geleneksel hale gelen Matematik Sempozyumu, Sergi ve Şenliklerinin sekizincisi 12 – 14 Kasım 2009 tarihlerinde Ankara’da TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi salonlarında gerçekleştirilecektir. Sempozyumda yer alacak bildiri, poster, panel, ve benzeri etkinlikler aracılığıyla matematik ve matematik eğitimi alanındaki son gelişmeleri paylaşmayı amaçlıyoruz. Katılımınızı bekler, sempozyumda buluşmak dileğiyle sevgi ve saygılarımızı sunarız.

Ahmet Ayvalı
Matematikçiler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı