duman6

MATDER - Matematikçiler Derneği11. MATEMATİK SEMPOZYUMU 

 

Kurullar


Sempozyum Eş Başkanları

Prof. Dr. Ömer AKIN, MATDER Yönetim Kurulu Bşk. (Sempozyum Başkanı)

Prof. Dr. Cevdet Yılmaz,  Ondokuz Mayıs Üniversitesi  - Eğitim Fak. Dekanı(Sempozyum Eşbaşkanı)

Prof. Dr. Şenol EREN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Sempozyum Eşbaşkanı)

Ahmet AYVALI,  MATDER YK (Sempozyum Eşbaşkanı)


Yürütme Kurulu - Program Kurulu

Prof. Dr. Ali PANCAR, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr. Behiye UBUZ,  MATDER OK - ODTÜ

Prof. Dr. Hüseyin DEMİR,  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr. Emin KASAP, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr. İsmail AYDEMİR, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Doç. Dr. Ayhan TUTAR, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Doç. Dr. Erdinç ÇAKIROĞLU, MATDER YK - ODTÜ

Doç. Dr. V. Suat ERTÜRK, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Doç. Dr. Nihat BOZ,  Gazi Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Hakan ŞANDIR,  Gazi Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Mevlüde DOĞAN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Nihat ALTINIŞIK, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Zuhal ÜNAN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Mustafa BİLİCİ, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Hamza ÇALIŞICI, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Öğr. Gör. Müberra KAZANCIOĞLU, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Öğr. Gör. Nurettin DEMİROĞLU, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Dr. Esen ERSOY, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Arş. Gör. Abdullah DERTLİ, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Arş. Gör. Pınar GÜNER, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Arş. Gör. Savaş KARAAHMETOĞLU, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Vural Rıza İBRİŞİM,  MATDER YK

Ali KAYA,  MATDER YK

Müberra BİBER,  MATDER YK

Ayla ARAÇ,  MATDER YK

Rebii ERKENEZ,  MATDER YK

Suna SARIOĞLU - MATDER YK

Dilek Doğan KILIÇ , MATDER Bursa Temsilcisi

Rahime ATAELİ,  MATDER YKY

Şadi TOKAY, MATDER YKY

Süleyman DOĞAN, MATDER YKY

Tuncay UZER,  MATDER DK

Nezir AYKAÇ,  MATDER DK

Mediha BALKAYA,  MATDER DK

Demet LAÇİNOK,  MATDER YDK

Orhan ÖZTÜRK,  MATDER YDK

Metin GÜRGEN,  MATDER YDK

Nevrettin ÇAĞLAR,  MATDER

Savaş KÖKSAL , MATDER


Bilim Kurulu


MATEMATİK EĞİTİMİ:

Prof. Dr.Ahmet KAÇAR , Kastamonu Üniversitesi

Prof. Dr.Ahmet IŞIK, Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Ali BÜLBÜL,  Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Aysun UMAY, Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Behiye UBUZ,  Orta Doğu teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Buket AKKOYUNLU,  Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Emine ERKTİN,  Boğazici Üniversitesi.

Prof. Dr. Hüseyin ALKAN, Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Murat ALTUN, Uludağ Üniversitesi

Prof. Dr. Nesrin ÖZSOY,  Adnan Menderes Üniv.Eğitim Fak.

Prof. Dr. Petek AŞKAR,  TED Üniversitesi

Prof. Dr. Safure BULUT,  Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Şeref MİRASYEDİOĞLU,  Başkent Üniversitesi

Prof. Dr. Ziya ARGÜN, Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Ahmet Şükrü ÖZDEMİR,  Marmara Üniversitesi

Doç. Dr. Asuman DUATEPE AKSU,  Pamukkale Üniversitesi

Doç. Dr. Ayhan Kürşat ERBAŞ, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Bülent GÜVEN, Karadeniz Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Erdinç ÇAKIROĞLU, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Kürşat YENİLMEZ, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Nihat BOZ,  Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Mine IŞIKSAL, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Serkan NARLI, Dokuz Eylül Üniversitesi

Doç. Dr. Yüksel DEDE, Cumhuriyet Üniversitesi

Doç. Dr. Zülbiye TOLUK UÇAR, Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ahmet DOĞAN, Uşak Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ali ERASLAN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ali DELİCE, Marmara Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Baki ŞAHİN, Muğla Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Bülent ÇETİNKAYA, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Çiğdem HASER, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Elif TÜRNÜKLÜ, Dokuz Eylül Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Erhan BİNGÖLBALİ, Gaziantep Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Hakan ŞANDIR, Gazi Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Güneş YAVUZ, Istanbul Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Güney HACIÖMEROĞLU, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Nuray ÇALIŞKAN DEDEOĞLU, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Mehmet BEKDEMİR, Erzincan Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Mevlüde DOĞAN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Sibel KAZAK, Pamukkale Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Sibel YEŞİLDERE, Dokuz Eylül Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Rezzan YILMAZ, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Zuhal ÜNAN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi


MATEMATİK:

Prof. Dr. Adnan TERCAN,  Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet Göksel AĞARGÜN, Yıldız Üniversitesi

Prof. Dr. Ali Bülent EKİN,  Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Ali PANCAR, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr. Ali YAZICI,  Atılım Üniversitesi

Prof. Dr. Ayhan SARIOĞLUGİL, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr. Azer KHANMEMEDOV,  Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Baki KARLIĞA,  Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Behiç ÇAĞAL, İstanbul Kültür Üniversitesi

Prof. Dr. Bilender PAŞAOĞLU , Süleyman Demirel Üniv.

Prof. Dr. Bünyamin YILDIZ,  Mustafa Kemal Üniversitesi

Prof. Dr. Elman HASANOĞLU,  Işık Üniversitesi

Prof. Dr. Emine MISIRLI,  Ege Üniversitesi

Prof. Dr. Erhan COŞKUN , Karadeniz Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Fatma ŞENYÜCEL, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniv.

Prof. Dr. Fevzi KUTAY,  Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Hilmi HACISALİHOĞLU,  Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Hüseyin DEMİR,  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr. İlhan ÖZTÜRK,  Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. M. Ali SARIGÖL,  Pamukkale Üniversitesi

Prof. Dr. Mahmut ERGÜT,  Fırat Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa BAYRAM,  Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Murat ADIVAR,  İzmir Ekonomi Üniversitesi

Prof. Dr. Necdet BİLDİK, Celal Bayar Üniversitesi

Prof. Dr. Nuri KURUOĞLU,  Bahçeşehir Üniversitesi

Prof. Dr. Okay ÇELEBİ,  Yeditepe Üniversitesi

Prof. Dr. Oktay MUHTAROĞLU,  Gazi Osman Paşa Üniv.

Prof. Dr. Osman GÜRSOY,  Maltepe Üniversitesi

Prof. Dr. Ömer AKIN,  TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (MATDER YK Bşk.)

Prof. Dr. Rauf AMİROV, Cumhuriyet Üniversitesi

Prof. Dr. Sadık KELEŞ,  İnönü Üniversitesi

Prof. Dr. Süleyman ÇİFTÇİ , Uludağ Üniversitesi

Prof. Dr. Şenol EREN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr. Tahir KHANİYEV,  TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniv.

Prof. Dr. Tanıl ERGENÇ, Atılım Üniversitesi

Prof. Dr. Timur KARAÇAY , Başkent Üniversitesi

Prof. Dr. Yusuf ÜNLÜ,  Çukurova Üniversitesi

Prof. Dr. Yusuf YAYLI, Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Zekeriya ARVASİEskişehir Osmangazi Üniversitesi

Prof. Dr. Zeynep Fidan KOÇAK,  Muğla Üniversitesi

Doç. Dr. Ali DOĞANAKSOY,  Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Emrah KILIÇ,  TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniv.

Doç. Dr. Ercan TUNÇ, Gazi Osman Paşa Üniversitesi

Doç. Dr. Hasan BULUT, Fırat Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa İNÇ, Fırat Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa KANDEMİR, Amasya Üniversitesi

Doç. Dr. Yaşar BOLAT, Afyon Kocatepe  Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Celil NEBİYEV, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Hakan AVCI, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Hamza ÇALIŞICI, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Mustafa BİLİCİ, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Tuncay BAŞKAYA , Atılım Üniversitesi


NOT: Listeler UNVAN ve İSİM olarak sıralanmıştır.


Onur Kurulu

Onursal Başkan: Prof. Dr. Ömer DİNÇER , Milli Eğitim Bakanı

Hüseyin AKSOY, Samsun Valisi

Prof. Dr. Hüseyin AKAN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü

Yusuf Ziya YILMAZ, Samsun Belediye Başkanı

Dr. Mustafa CORA, Samsun İl Milli Eğitim Müdürü

Metin BURMA,  Atakum Belediye Başkanı

Prof. Dr. Erdal BALABAN,  MATDER Onur Kurulu Üyesi

Nusret DEĞİRMENCİOĞLU, MATDER  Onur Üyesi

Sami DÖNMEZ,  MATDER Onur Kurulu Üyesi