Önemli Tarihler

15  Mart 2016 – 22 Mart 2016 – 26 Mart 2016: Özetlerinin son gönderilme tarihi

05  Nisan  2016 : Kabul edilen sunuların ilanı

11 Nisan 2016 : Sunu sahiplerinin katılım ücreti son ödeme tarihi

2 Mayıs 2016 : Dinleyicilerin katılım ücreti son ödeme tarihi

12 Mayıs 2016 : Açılış

14 Mayıs 2016 : Kapanış

25 Haziran 2016 : Tam metnin son gönderme tarihi.   Tam metinler, http://theicmme.com/icmme_publication.aspx adresinde belirtilen dergilerden birine değerlendirilmek üzere gönderilcektir.