2006 Yılı Matematik Etkinlikleri

2006 Yılı Matematik Etkinlikleri

5. Matematik Sempozyumu Sergileri ve Şenliği
3–5 Mayıs 2006
Milli Kütüphane Konferans Salonu
Ankara

Matematik Etkinlikleri–2006’da 6.Matematik Sempozyumu Sergi ve Şenlikleri, Matematikçiler Derneği tarafından Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür Bakanlığı ve TÜBİTAK’ ın katkıları ile düzenlenmiştir.

3–5 Mayıs 2006 günlerinde düzenlenen Matematik Etkinlikleri–2006:  Matematik Sempozyumu ve Matematik Sergileri hakkında özet rapor aşağıdadır.

Sempozyumun ana başlıkları ile temel konuları:
A. Matematiğin toplumumuza ve kültürümüze etkisi ve matematikçilerin rolü,
B. Öğretimin çeşitli kademelerinde Matematiğin öğretimi, eğitimi ve sorunları,
C. Öğretimin çeşitli kademelerinde ki Matematik Öğretmenlerinin eğitimi.
ele alınmış ve tartışılmıştır.

Matematik Etkinlikleri–2006 içinde yer alan Sempozyum kısmında yapılan çağrılı konuşma, panel, form ve sunulan bildirilerin ana temaları:
· Çağdaş Matematiğin Türkiye’ye Girişi,
· Matematik Kavram ve Terimlerinde Uzlaşma,
· Matematik Eğitiminin Psikolojisi,
· Liselere Matematik Öğretmeni Yetiştirme Modelleri,
· Matematik Eğitim Programının Yansımaları,
· Matematik Öğretimi, Eğitimi ve Sorunları,
· İlköğretim Sınıf  ve Matematik Öğretmenlerinin Eğitimi,
· Matematik Eğitiminde Öğretim Kaynakları ve Araçları.
Şeklinde oluşmuştur.

Etkinlikler içinde yer alan Matematik Sergileri ise;
· Okulların Matematik Materyal ve Proje Sergileri Çalışmaları,
· Matematik Ders Materyalleri,
· MEB Ders Araç ve Gereçleri ile Yazılımları,
· Firmaların Matematik ile ilgili ürünleri ve yazılımları,
· Matematik ile ilgili yayınlar,
oluşturmuş olup çalışmalar ayrı bölümlerde sergilenmiştir.

Etkinlik içersinde yer alan Matematik ve Akıl Oyunları Yarışmaları;
· Lise ve İlköğretim Okullar Arası Matematik ve Akıl Oyunları Yarışması,
· Eşzamanlı Satranç Gösterileri Yarışması,
Şeklinde, düzenlenmiştir.

Bilimsel oturumlar ve düzenlenen yarışmalar kamera sistemleriyle toplantı salonundan sergi ve fuaye Salonlarına izleyiciler için ses ve görüntü olarak yansıtılmış, izlettirilmiştir.

Sempozyum salonundaki pek çok oturum ve sergi salonu kiralanan kamera sistemi ve ses kaydı ile kayıt altına alındı.

Sempozyum, çağrılı konuşma, sözlü bildiri sunumu, panel ve form biçiminde düzenlendi. Üç gün boyunca süren oturumlara;
· MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı, Üyeleri ve diğer MEB Yetkilileri,
· Fen ve Eğitim Fakültelerinden Öğretim Elemanları, Araştırmacılar ve öğrenciler,
· İlköğretim ve Lise Öğretmen, Öğrenci ve Veliler,
Katıldılar; soru, görüş ve önerileri ile katkıda bulundular.

Düzenlenen Matematik Etkinlikleri–2006 da yer alan çalışmalar özetle şunlardır:
· Oturumlarda kabul gören 30 bildiri sunuldu.
· Dokuz çağrılı konuşmacı bu yılki tema ile ilgili bir konuşma sundu.
· Toplantıda ‘Yaşamda Matematik’ ve ‘Goldbach Sanısı’ başlıklı görsel bir sunum yapıldı.
· Sempozyum da ‘Matematik Öğretim Programının Yansımaları’ ile ilgili bir form, ‘Sayısal Oyunların Yararları Zararları’, ‘Matematik Kavram ve Terimlerinde Uzlaşma’  panelleri düzenlendi.
· ‘Drama ve Matematik’, ‘Teknoloji Destekli Matematik Öğretimi’ çalıştayları düzenlendi.

Düzenlenen Matematik Etkinlikleri-2006’yı:
· Yaklaşık 40 okuldan gelen çok sayıda öğrenci ve öğretmen, ziyaretçi olarak sempozyum ve sergileri izledi.
· Altındağ İlçesinden 18 okul servislerle etkinliğe taşındı.
· Sempozyum 3 gün süreyle toplam 1250 kişi tarafından izlendi.
· Sergi alanını 3 gün süre boyunca toplam 4000 kişi ziyaret etti.