2004 Yılı Matematik Etkinlikleri

2004 Yılı Matematik Etkinlikleri

5 – 7 Mayıs 2004 Tarihlerinde Milli Kütüphane Konferans Salonunda, Matematikçiler Derneği tarafından , Matematik Etkinlikleri 2004 Sempozyumunun düzenlenmiştir.

Etkinlik kapsamında;

Matematik Sempozyumu Matematik Gösteri ve Sergileri düzenlenmiştir.

Üniversitelerimizin Eğitim ve Fen Fakültelerinin Değerli Bilim Adamları, Araştırmacılar, Milli Eğitim Bakanlığı Yetkilileri, Eğitimciler, Uzmanlar, Matematikçiler ve Matematiğe gönül vermiş kişiler katılmışlardır.

“ Matematik insan aklının yarattığı en büyük değerdir. Dil, din, ırk, ülke tanımadan geçmişten günümüze aktarılan bir ekin, bir dil, bir sanattır…

Evrenselliği onun en büyük gücünü oluşturur. Çağları aşarak bize ulaştığı gibi çağları aşarak yeni kuşaklara da ulaşacak, doğayı anlamada, gizemini çözmede insanın en sağlam dayanağı olacaktır.

Bu bilinçle, her zaman olduğu gibi bu bahar da matematikle ve onu anlayıp sevenlerle kucaklaşıyor, sevmeyenlere onun o aydınlık, güzel yüzünü göstermeye çalışıyoruz. Bundan böyle etkinliklerimiz düzenli olarak devam edecek…

Bu yılki etkinliklerimiz içinde alanda uzman, çağrılı konuşmacılar olacak. Onlar bize matematiğin renkli dünyasını, kültürünü ve bir dönüm noktası yaşayan dünyada değişen insan tipi ve eğitim anlayışlarını anlatmışlardır.

Ayrıca bu yılki etkinliklerimiz içinde ilk kez öğretmen deneyimlerinin paylaşıldığı bir forum ve eğitim materyallerinin sunulduğu bir oturum da yer almıştır.

2004 ETKİNLİK KONULARI

Matematik ve Toplum
· Bilimde Matematik
· Teknolojide Matematik
· İş Dünyasında Matematik
· Sanatta Matematik
· Popüler Matematik
· Geçmişten Günümüze Matematik

Matematik Eğitimi
· Öğrenci Eğitimi
· Öğretmenin Eğitimi
· Matematik Eğitiminde Değişimler
· Matematik Eğitiminde Materyaller

Gösteriler, Sergiler, Tanıtımlar
· Matematik ve Zekâ Oyunları
· Eğitim Materyalleri
· Film, dia vb Gösteriler
· Yayınevlerinin Sergileri
· Matematikçilerden Sanat Sergileri

BİLDİRİLER,PANELLER,FORUM,SERGİLER,TANITIMLAR
Üniversite
Okul
Firma, Dersane,
Bilgisayar Prograramları

KATILIMCILAR:
Öğretim Üyeleri, Araştırmacılar
Öğrenciler (İlköğretim, ortaöğretim, Üniversite)
Matematikçiler,
Veliler, Matematik severler,
Bilişimciler

DANIŞMA KURULU
Prof. Dr. Okay ÇELEBİ
Prof. Dr. Ziya ARGÜN
Prof. Dr. Petek AŞKAR
Prof. Dr. Yaşar BAYKUL
Prof. Dr. Ali BÜLBÜL
Prof. Dr. Öner ÇAKAR
Prof. Dr. Yaşar ERSOY
Prof. Dr. Hilmi HACISALİHOĞLU
Prof. Dr. Timur KARAÇAY
Prof. Dr. Fevzi KURTAY
Prof. Dr. Şeref MİRASYEDİOĞLU
Doç. Dr. Aysun UMAY
Doç. Dr. Murat ALTUN
Doç. Dr. Sinan SERTÖZ
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ARIKAN
Kaya KILAN

DÜZENLEME KURULU
Prof. Dr. Okay ÇELEBİ
Prof. Dr. Ziya ARGÜN
Doç. Dr. Aysun UMAY
Dr. Gaye BALİ
Gülten ÖNER
Nusret DEĞİRMENCİOĞLU
Sedat YEŞİLTEPE
Matematikçiler Derneği
Yönetim Kurulu Üyeleri
Araştırma ve Yayın Kurulu Üyeleri