2002 Yılı Matematik Etkinlikleri

2002 Yılı Matematik Etkinlikleri

5-8 Haziran 2002 tarihinde Milli kütüphane Konferansa Salonunda, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür Bakanlığı ve TÜBİTAK’ ın Katkılarıyla Matematikçiler Derneği tarafından, Matematik etkinlikleri 2002 sempozyumunun düzenlenmesi planlanmış, etkin katılım duyuruları ve program çalışmaları devam etmektedir.. Etkinlik kapsamında; .Matematik Sempozyumu, Matematik Oyunları Sergisi ve Matematik Şenliği düzenlenecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı Yetkilileri, Üniversitelerimizin Eğitim Ve Fen Fakültelerinin Değerli Bilim Adamları, Araştırmacılar, Eğitimciler, Uzmanlar ve matematiğe gönül vermiş kişilerin katılımı ile;

“Matematik dil, ırk, din ve ülke tanımadan uygarlıklara zenginleşerek geçen sağlam, kullanışlı evrensel bir dil, bir ekindir. Birey için, toplum için, bilim için, teknoloji için vazgeçilmez değerdedir. Yayılma alanına ve derinliğine sınır konamayan bir bilimdir, bir sanattır.Hiçbir din, hiçbir di~ hiçbir sanat böylesine kalıcı ve etkin olamamıştır. İnsanoğlu varoluşundan beri korkuyla, şüpheyle ve merakla evreni bilmeye ve doğaya egemen olmaya çabalamıştır. Bugün gök cisimlerinin devinimlerini basit aritmetik ve geometri bilgileri ile açıklayabiliyoruz. ışığın nasıl yayıldığım biliyoruz. Barajlar kuruyor, evlere, fabrikalara enedi akıtıyoruz. Dünyada ve uzayda amnda haberleşiyoruz. Gelişkin araçlarla hastalıklan tamyıp tedavi ediyoruz. Süper bilgisayarlar üretiyor ve onbinlerce kişinin onbinlerce yılda bitiremeyeceği işlemleri saniyelerde yapıyoruz. Romantizmin başlıca kaynağı olan aya ayak basıyoruz. Evrenin derinliklerinden resimler çekiyoruz. Bütün bunları matematik/e yaptık. Bundan sonra yapacak/arımızı da matematik/e yapacağız. Matematik, insan aklımn yarattığı en büyük ortak değerdir. Evrenselliği onun gücüdür. Çağlan aşarak bize ulaşmıştır. Çağlan aşarak yeni kuşaklara ulaşacaktır. Büyüyerek, gelişerek, insanlığa hizmet edecek; her zaman taptaze ve doğru kalacaktır.”

şeklinde özetlenen, Matematikle ilgili gerçeklerin ve değerlerin bir kez daha kamuoyuna duyurulması, Matematiğin sevdirilmesi hedeflenmektedir.

2002 Etkinlik Konuları
Matematik ve Toplum
Matematik ve Birey
Matematik ve toplum
Matematik ve Bilim
Matematik ve Teknoloji
Matematik ve sanat
Matematik ve Dil

Matematik eğitim ve Öğretimi
İlk Öğretimde matematik
Ortaöğretimde Matematik
Meslek okullarında Matematik
Sınıf Öğretmenlerinin eğitimi
İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Eğitimi
Lise Matematik Öğretmenlerinin Eğitimi
Meslek Okullarının Matematik Öğretmenlerinin Eğitimi

Gösteriler Sergiler Tanıtımlar
Film dia vb. gösteriler
Matematik ve zeka oyunları
Ders Araç ve Gereçlerinin tanıtım ve Gösterileri
Okulların Gösterileri ve Sergileri
Yayınevlerinin Sergileri
Yarışmalar
Matematikçilerden Sanat Sergileri

Bildiriler Paneller, Forum, Sergiler, Tanıtımlar
Okul, dersane
Üniversite
Firma
Bilgisayar Programları

Yarışmalar
Afiş, Fotoğraf, Karikatür, Şiir Resim Kompozisyon, Forğraf Bilgisayar Animasyon.

Hedef Kitle
Öğrenciler (İlk – Orta – Lise – Yüksek Okul – Üniversite)
Velikler , Matematik Sevenler
Öğretim Üyeleri Araştırmacılar.
Bilişimciler