2001 Yılı Matematik Etkinlikleri

2001 Yılı Matematik Etkinlikleri

24 -26 Mayıs 2001 tarihlerinde Milli Kütüphane Konferans Salonunda “MATEMATİK ETKİNLİKLERİ 2001” kapsamında Matematik Sempozyumu ve Matematik Sergileri açılmıştır.

Etkinlik Milli Eğitim Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı Katkıları ile Matematikçiler Derneği tarafından düzenlenmiştir. Etkinliğin Onursal Başkanı Milli Eğitim Bakanı Sayın Metin BOSTANCIOĞLU olmuştur.

Sempozyumun Ana Başlıkları

Matematiğin Toplumumuza ve kültürümüze etkisi matematikçilerin rolü
Bilim ve Teknoloji yarışında yer alabilmesi ve bilgi toplumu olabilmesi için gerekli düşünce ve sistemin yeniden yapılandırılmasında matematiğin önemi
Matematiğin evrensel dil olduğu
Doğada sanatın birçok dalında matematiksel sistemlerin varlığı,
Bilgisayar yazılımlarında matematiksel mantığın etkisi,
Endüstriyel teknolojide kullanılan simülasyon çalışmalarının tamamına yakın bir bölümünün matematiksel hesaplamalar yardımı ile yapıldığı belirtilmiştir.

Matematiğin öğretimi, eğitimi ve sorunları
Küreselleşen Dünyanın Evrensel Dili Matematik olmaktadır.
Bu dili toplumun tüm kesimlerine yayabilmek, analitik düşünce sistemini ve mantığını kurabilmek için belli düzeyde matematiğin bilinmesi gerekmektedir.
Bu nedenle matematik eğitimi önem kazanmaktadır.Matematik eğitimi ilköğretimin ilk yıllarından itibaren önem verilmesi gereken bir konudur.
Matematiğin sevdirilmesinde ve günlük hayatımızda kullanılmasında matematik eğitimi veren eğitimcilerin rolü belirtirlmiştir.
Ayrıca matematik eğitimcilerinin eğitimi ve matematik eğitiminde kullanılan kaynaklar, araçlar ve bilişim teknolojileri günümüzde ayrı bir önem kazanmıştır.

Matematiğin Toplumumuza ve Kültürümüze Etkisi:
Matematik ve Toplum; Yeni Gelişmeler ve Eğilimler,
Matematik Öğretimi eğitimi ve sorunları,
İlk öğretim sınıf ve Matematik öğretmenlerinin eğitimi,
Matamatik Eğitiminde Öğretim Kaynakları ve Araçları Tartışılmıştır.

Matematik Sergisi;
Okulların Matematik Çalışmaları, Matematik Yarışması Eserleri,
Matematikçi Sanatçıların Yaptıkları,MEB Ders Araç ve Gereçleri ile Yazılımlar,
Firmaların Matematik ile ilgili ürünleri ve yazılımları,

Sempozyum genelinde:

32 bildiri Sunuldu,
3 Çağrılı Konuşmacı vardı,
“Doğadan Matematiksel Esintiler” Başlıklı Sunum vardı
20 Okul Ziyaretçi olarak katıldı.
Sempozyum 3 gün süreyle ortalama 500 kişi tarafından izlendi.
Sergi Alanı gün içinde ortalama 1000-1200 kişi tarafından ziyaret edildi.