2000 Yılı Matematik Etkinlikleri

2000 Yılı Matematik Etkinlikleri

2000 yılının Uluslararası Matematik Birliği (IM U) tarafından” 2000 Dünya Matematik Yılı” ilan edilmesi ve UNESCO tarafından da desteklenmesi sonucu, Matematikçiler Derneği aşağıda belirtilen etkinlikleri düzenlemiştir.

2000 Dünya Matematik Yılı Açılış Töreni 26 Ocak 2000 tarihinde Tübitak Feza Gürsey Salonunda “MATEMATİK ETKİNLİKLERİ 2000” dönemin Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman DEMİREL tarafından yapılan açılış konuşmasıyla başlamış ve Milli Eğitim Bakanı Sayın Metin BOSTANCIOĞLU, Türk Matematik Derneği, Türkiye Zeka Vakfı, Türk Bilişim Derneği, Matematik Vakfı ve Tübitak tarafından desteklenmiştir. Ayrıca, Sayın Prof. Dr. Bozkurt GUVENÇ Çagrılı Konuşmacı olarak katılmıştır.
2000 Dünya Matematik Yılı Açılış Töreni 26 Ocak 2000 tarihinde Tübitak Feza Gürsey Salonunda “MATEMATİK ETKİNLİKLERİ 2000” dönemin Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman DEMİREL tarafından yapılan açılış konuşmasıyla başlamış ve Milli Eğitim Bakanı Sayın Metin BOSTANCIOĞLU, Türk Matematik Derneği, Türkiye Zeka Vakfı, Türk Bilişim Derneği, Matematik Vakfı ve Tübitak tarafından desteklenmiştir. Ayrıca, Sayın Prof. Dr. Bozkurt GUVENÇ Çagrılı Konuşmacı olarak katılmıştır.

Matematiğin tanımı, matematiğin uygulamaları, matematiğin eğitimi ve iş alanları konularında değerli bilim adamlarımızın, Araştırmacılarımızın, eğitimcilerimizin, uzmanlarımızın ve matematiğe gönül vermiş kişilerin görüşleri ve çalışmalarının kamu oyuna sunulması, tartışma ortamının yaratılması ve uygulama ortamının hazırlanması hedeflenerek; 7-11 Haziran 2000 tarihleri arasında Ankara Çağdaş Sanatlar merkezinde “Matematik 2000 Etkinlikleri” Milli Eğitim Bakanı Sayın Metin BOSTANCIOĞLU’ nun konuşmasıyla başlamış ve “Matematikçinin İş Alanları” başlıklı panelle sona ermiştir.

 

2000 Yılı Etkinlik Konuları

Abaktan Bilgisayara

Üniversite Öncesi Matematik i Eğitimi ve Öğretimi

Üniversite- Orta Öğretimde Giriş Sınavları ve Matematik

Matematikçinin Tanımı Matematikçinin Uygulama Alanları

Matematikçinin İş Alanları

Matematik Oyunları Sergisi

Matematikçi Ressamların Resim Sergisi